În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 720 din 21.08.2018, a fost publicat Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.

Ordinul de modificare și completare vine să completeze reglementările juridice prin intermediul introducerii la art. 1 de noi definiții:
– biosecuritate – complex de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o fermă pentru prevenirea introducerii, persistenței și răspândirii de agenți patogeni, în scopul protejării sănătății animalelor și a sănătății publice;
– bazin de înot – cuvă artificială umplută cu apă care întrunește cerințele de dimensionare și dotare ce permit exercitarea activităților de înot în conformitate cu tipul și nivelul prestațiilor pentru care este destinat;
– piscină – construcție complexă echipată pentru îmbăiere și/sau înot, în care se regăsesc unul sau mai multe bazine artificiale, folosit/folosite pentru activități de agrement, formative și/sau sportive, după caz, precum și toate celelalte spații necesare desfășurării corespunzătoare a acestor activități;
– suprafața adiacentă bazinului – pardoseala din jurul bazinului utilizată pentru circulație și activități sportive, didactice sau recreaționale, după caz.

Ordinul vine să modifice modul de reglementare în ce privește condițiile de amplasare clădirilor destinate locuințelor.

Modificările au atins și aspectele privind distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.