Fondul pentru mediu este un instrument economico – financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, iar în cadrul programelor de finanţare se regăseşte şi Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice autorităţile şi instituţiile publice nu pot beneficia de finanţarea acordată prin Fondul pentru mediu, întrucât preţul de achiziţie a acestui tip de autoturism depăşeşte plafonul impus, respectiv suma de 18.000 euro, inclusiv TVA, iar această limitare poate însemna achiziţionarea unor autovehicule cu un anumit grad de poluare în raport cu cele pur electrice.

Raportat la ultimele noutăţi legislative, în Monitorul Oficial nr. 984/2018 a fost publicată Legea nr.  268/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.

Actul normativ menţionat mai sus prevede că autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro, inclusiv TVA, cu condiţia ca achiziţia acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Există însă şi o excepţie de la aceste norme, potrivit ştirilor juridice, serviciile Parlamentului, Administraţia Prezidenţială şi Secretariatul General al Guvernului pot achiziţiona, în condiţiile legii, autoturisme după normativele proprii stabilite.

Noutatea o constituie faptul că serviciile Parlamentului, Admistraţia Prezidenţială şi Secretariatul General nu trebuie să se limiteze la suma de 35.000 euro, aceste instituţii au posibilitatea de a achiziţiona autoturisme după normative proprii.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.