Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, potrivit unui comunicat:
– 0biecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4 [cu referire la art. 3 alin. (1)], pct. 9 [cu referire la art. 7 alin. (7)], pct. 93 [cu referire la art. 56], pct. 97 [cu referire la art. 58 alin. (1)], pct. 134 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. c)] și pct. 151 [cu referire la art. 96 alin. (3)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, obiecție formulată de un număr de 97 de deputați.
– obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 151 [cu referire la art. 96 alin. (3) și  (4)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite.

Curtea Constituțională a dispus conexarea acestora, constatând identitatea de obiect al acestor două sesizări.

Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile criticate din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr .303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor sunt constituționale, în raport de criticile formulate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.