Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise in termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în condiţiile unui fenomen accentuat al migraţiei cetăţenilor români, la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României se înregistrează o creştere continuă a solicitărilor de eliberare a paşapoartelor simple, anul 2017 aducând, spre exemplu, un plus de aproximativ 30% (prin raportare la perioada similară din 2016), conform datelor existente la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.