Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind acordat un spor de izolare pentru personalul din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, dar şi majorate salariile mai multor categorii de personal. Deputaţii au acceptat şi amendamentele comisiei de specialitate, care prevăd că, începând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă se majorează cu 50%. Camera Deputaţilor este for decizional.

Propunerea legislativă prevede acordarea sporului de izolare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, însă Comisia de muncă a introdus mai multe amendamente de majorare a salariilor şi a altor categorii, cum ar fi personalul încadrat pe funcţii de specialitate din cadrul Aeroclubului României şi Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, federaţiilor sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, Autorităţii Feroviare Române – AFER şi din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.

Potrivit celor adoptate, funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală cu locul de muncă în localităţile din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.

Mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Sporul de izolare nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.