Ministerul Justiţiei pune la dispoziţia practicienilor din sistemul judiciar un ghid în care se vor regăsi, printre altele, directive ale Parlamentului şi Consiliului European privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, precum şi jurisprudenţa instanţelor naţionale, a Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Justiţiei, acesta pune la dispoziţia practicienilor din sistemul judiciar un „Ghid privind drepturile procedurale ale persoanelor suspecte sau acuzate: dreptul la informare şi dreptul la traducere şi interpretare„, îndrumar elaborat de experţii din sistemul judiciar român, german şi croat, în urma consultărilor cu practicieni în cadrul a şase sesiuni comune de formare profesională.

„Ghidul cuprinde prezentarea generală a directivei 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale şi a directivei 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, modalităţile de transpunere a acestora în legislaţia fiecărui stat partener, studii de caz, legislaţia conexă, precum şi jurisprudenţa instanţelor naţionale, a Curţii Europene de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu”, se precizează în comunicat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.