Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației Naționale.

Prin intermediul actului normativ, se introduce prevederea referitoare la faptul că „regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean sau prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau autoritatea administrației publice locale”.

 Adoptarea acestui act normativ, prin reglementarea modalității de reorganizare a regiilor autonome în societăți pe acțiuni, va permite emiterea unei Hotărâri de Guvern privind organizarea și funcționarea Societății Editurii Didactice și Pedagogice SA.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.