Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care reglementează modul de realizare a controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Conform Executivului, scopul actului normativ este de a reglementa, la nivel superior legislativ, aria de cuprindere, autoritatea juridică a controlului ex-ante, obligaţiile autorităţilor contractante în relaţie cu controlul ex-ante, precum şi modul de derulare a acestui control.

Ordonanţa de urgenţă va intra în vigoare la data de 15 martie 2018, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) urmând să realizeze, până atunci, toate demersurile de natură procedurală şi tehnică pentru tranziţia la noul sistem de control ex-ante cu impact direct asupra funcţionării pieţei achiziţiilor publice.

Guvernul susţine că, prin aceste modificări, se asigură unele beneficii pentru sistemul achiziţiilor publice.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.