În ședința de Guvern din 15 martie 2018, a fost aprobată HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” și Curtea Constituțională.

Noul cadru legal impune actualizarea și înlocuirea dispozițiilor interne cu o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor condiții de acordare a sporului pentru condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul sistemului justiției, conform art. 23 din Legea nr. 153/2017.

Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase sunt stabilite, potrivit legii, în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii: risc de îmbolnăvire, solicitare nervoasă, risc de accidentare și indici de morbiditate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.