Comisia Europeană a propus consolidarea normelor UE privind asigurările auto pentru a le oferi victimelor accidentelor auto o protecție mai eficientă și pentru a îmbunătăți drepturile deținătorilor de polițe de asigurare.

Prin această propunere se va asigura faptul că victimele accidentelor auto primesc despăgubirile integrale care li se datorează, chiar și în cazul în care asigurătorul este insolvabil. Normele revizuite vor prevedea, de asemenea, că persoanele care au un istoric al cererilor de despăgubire într-un alt stat membru al UE sunt tratate în același mod ca deținătorii de polițe de pe piața internă și ar putea chiar să beneficieze de condiții de asigurare mai bune.

Comisia propune următoarele modificări:

  • Insolvabilitatea unui asigurător: În cazul în care asigurătorul vehiculului responsabil de producerea unui accident este insolvabil, victimele vor fi despăgubite rapid și integral în statul lor membru de reședință. În contexte transfrontaliere, responsabilitatea financiară finală va reveni sectorului asigurărilor din statul membru de origine al asigurătorului, ceea ce va permite, totodată, despăgubirea rapidă a victimelor.
  • Declarațiile privind istoricul cererilor de despăgubire: Asigurătorii vor trebui să trateze declarațiile privind istoricul cererilor de despăgubire emise de către un asigurător într-un alt stat membru în același mod ca cele emise pe piața internă. Acest lucru ar trebui să garanteze faptul că cetățenii care achiziționează asigurări în străinătate pot beneficia de prime de asigurare mai avantajoase, pe picior de egalitate cu consumatorii de pe piața internă.
  • Conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare: Competențele statelor membre de a combate conducerea de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare vor fi consolidate. Acest demers ar trebui să contribuie la combaterea conducerii de vehicule pentru care nu s-au încheiat polițe de asigurare ce antrenează creșterea primelor pentru conducătorii auto onești.
  • Sumele minime asigurate: Cetățenii UE vor beneficia de același nivel de protecție minimă atunci când călătoresc în UE. Propunerea stabilește niveluri de protecție minime și armonizate în întreaga UE pentru leziuni corporale și daune materiale, întrucât nivelurile minime actuale diferă ușor de la un stat membru la altul.
  • Domeniul de aplicare: Pentru a spori securitatea juridică, propunerea încorporează în directivă jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Normele clarifică acum, în special, faptul că accidentele produse în timpul utilizării obișnuite a unui vehicul în scopul transportului, inclusiv folosirea acestuia pe proprietăți private, sunt acoperite de asigurare.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.