Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ultima ședința care a avut loc:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor, semnat la Bucureşti, la data de 8 septembrie 2017
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea BĂIŢA S.A ŞTEI, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri privind textul Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Schimbărilor Climatice şi Mediului din Emiratele Arabe Unite privind cooperarea în domeniul agriculturii
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind semnarea Convenţiei între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului anexă la convenţie
3. MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegaţiei române la cea de-a VII-a sesiune a Comisiei interguvernamentale româno-turkmene de colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică (Ashabad, 6-7 noiembrie 2017)
4. MEMORANDUM cu tema: Scoaterea la concurs a treisprezece posturi vacante în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.