Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că există un exces de putere al organelor administrativ fiscale, conform art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în situația în care cercetarea penală nu a fost finalizată timp de 4 ani, încălcându-se criteriul proporționalității între interesul public al menținerii suspendării în raport de o sesizare penală nesoluționată și interesul privat și legitim al recurentei care privește stabilirea cu certitudine a obligațiilor fiscale.

Decizia nr. 152 din data de 23 ianuarie 2018 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justitție, având ca obiect anulare decizie suspendare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.