santier
O parte dintre cei care lucrează în domeniul construcțiilor ajung să facă rabat la calitate în favoarea cantității. Și uite așa, se ajunge să dea în funcțiune un imobil care arată impecabil, însă calitatea lucrărilor și a instalațiilor lasă de dorit. Pe principiul afară-i vopsit gradul, înăuntru-i leopardul,  mulți cumpără o casă și constată ulterior că are o grămadă de hibe generate de modul în care a fost construită.

Cine răspunde pentru toate aceste vicii, cât timp este garantată o lucrare de construcții și ce amenzi riscă cei care construiesc case pe bandă rulantă uitând să respecte prevederile legale privind proiectarea, verificarea tehnică a proiectelor, execuția și recepția lucrărilor?

Răspunsul îl găsim în legea 163/2016 pentru modificarea și completarea legii 10/1995 privind calitatea în construcții care a fost publicată în Monitorul Oficial 561 din 25 iulie 2016. Prevederile sale intră în vigoare la 24 august 2016.

Perioada de garanție

Știrile juridice prevăd că perioada de garanție trebuie inserată în contractele dintre părți și durata ei se va stabili în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor. Astfel, garanția pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță A și B este de 5 ani, pentru cele din categoria C de 3 ani și pentru cele din categoria D de 1 an. Rețineți că perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Noi obligații pentru investitorii, proprietarii/utilizatorii sau administratorii construcțiilor

Investitorii au obligația de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor de construcții și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție.

Noutățile legislative au stabilit pentru proprietarii construcțiilor că noua obligație este cea  de dare în folosință a construcției după admiterea recepției la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor conform legii.

Administratorii și utilizatorii construcțiilor au începând cu 24 august 2016 obligația de sesizare a proprietarului în cazul apariției defectelor calitative în perioada de garanție prevăzută de lege.

Cresc amenzile pentru cei care încalcă legea

Până la apariția acestei legi anumite fapte erau sancționate cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei. Începând cu 24 august 2016, amenzile vor fi cuprinse între 20.000 lei la 40.000 lei pentru executarea unei construcții noi sau a unei intervenții la o construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea legii.

Cu aceeași amendă sunt sancționate și faptele de realizare de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialiști atestați și care pot afecta cerințele fundamentale, recepționarea construcției de către investitor cu încălcarea legii sau interzicerea/obstrucționarea efectuării controlului calității în construcții, neprezentarea documentelor și a actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control și/sau de autoritățile competente.

Neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați sau care dețin certificate echivalente, necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției, nepredarea cărții construcției de către investitor proprietarului la recepția/terminarea lucrărilor aduc în prezent amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei. De la 24 august 2016 aceste amenzi vor fi cuprinse între 10.000 lei la 20.000 lei.

Legea prevede amenzi de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru neprecizarea în proiect a categoriei de importanță a construcției și nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calității, neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și neasigurarea condițiilor de verificare, neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerințe fundamentale aplicabile, refuzul experților tehnici atestați de participare la evaluarea stării tehnice a unor construcții avariate din cauza unor factori naturali la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). Aceste amenzi vor fi cuprinse începând cu 24 august 2016 între 3.000 lei și 10.000 lei.

Amenda vine la pachet cu sancțiuni complementare

Cei care încalcă legea nu vor scăpa doar cu plata amenzii, ci persoanele cu atribuții de control din cadrul ISC pot dispune pentru aceste contravenții să suspende certificatul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitatea în construcții. Suspendarea va fi pe o perioadă de la 6 luni la 12 luni. În cazuri grave, acest certificat poate fi anulat.

Odată cu aplicarea amenzii se poate suspenda și autorizația specialiștilor care desfășoară activitate în construcții pentru o perioadă de la 6 la 12 luni sau pot dispune anularea acesteia.

Noutățile legislative prevăd că dreptul de a aplica amenzile se  prescrie în 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de construcții. Până la apariția acestei legi, dreptul se prescria în 3 ani de la data săvârșirii faptei.

Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii în 48 de ore de la data luării la cunoștință spre deosebire de reglementarea anterioară, când, în același interval de timp putea achita jumătate din minimul amenzii stabilite în procesul-verbal.

Știrile juridice prevăd că proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții sau executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia sau mai multor persoane constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la 6 ani și interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele săvârșite de specialiștii atestați/autorizați care desfășoară activitate în construcții sunt infracțiuni, la cererea organelor de urmărire penală se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Așa nu!

 „Îi luăm adesea-n focuri,/Să ne răcorim necazul,/Dar vedem că pe alocuri/Crapă zidul, nu obrazul!”  (Mircea Ursei)

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.