Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent, în dezbatere publică, un proiect de Ordin al ministrului afacerilor interne privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal.

În referatul de aprobare a proiectul se arată că, la nivelul M.A.I., cadrul normativ privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal este reprezentat de O. MAI. nr. 577/2008 care reglementează doar în ceea ce priveşte categoria de personal reprezentată de poliţişti.

În documentul sunt detaliate, de asemenea, aspecte referitoare la restul actelor normative aplicabile, precum și la modificările propuse de MAI:

„Pentru celelalte categorii de personal, la nivelul M.A.I. nu există un cadru normativ intern care să reglementeze programul de lucru al acestora, fiind aplicabil dreptul comun în materie, respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare iar, în cazul cadrelor militare, Regulamentul de ordine interioară în unitate, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M38/2016.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.