images80Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, autoritățile publice tutelare vor declanșa procedura de selecție pentru întreprinderile publice pentru care nu au fost aplicate prevederile OUG 109/2011.

Guvernul menţionează că 180 de întreprinderi publice de stat intră sub incidența regulilor guvernanței corporative, însă doar 35 se supun la moment acestora.

Actul normativ reglementează criteriile de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post de administrator, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari și a componenței variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere.

Totodată, sunt stabilite regulile generale pentru redactarea scrisorii de așteptare și a declarației de intenție, dar și elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.