Author Archive

salarizare-bugetariProiectul ordonanţei de urgenţă privind salarizarea bugetarilor prevede menţinerea, în 2017, a cuantumului brut al salariilor de bază şi indemnizaţiilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2016.

Astfel, ordonanţa de urgenţă propun următoarele:
– cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016;
– ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget (măsură corelată cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare);

Medicamente-pastile-capsule-amoxicilinaProiectul de Ordin privind raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente a fost publicat, spre dezbatere publică pe site-ul Ministerul Sănătății.

Potrivit proiectului, scopul principal constă în stabilirea formei unitare de raportare a reacțiilor adverse, pentru a putea fi înregistrate și evaluate de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Astfel, proiectul prevede aprobarea fișelor pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente, precum și raportarea online a acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de către pacienți, medici, farmaciși și alți profesioniști din domeniul sănătății.

A general view shows an empty Palestinian parliament in the West Bank city of Ramallah, following Israel's arrest of some 20 Hamas lawmakers across the West Bank June 29, 2006. Israel seized Hamas cabinet ministers in the occupied West Bank on Thursday as it prepared to broaden a military offensive into the northern Gaza Strip, pressuring Palestinian militants to release a kidnapped soldier.   REUTERS/Loay Abu Haykel    (PALESTINIAN TERRITORIES)

În şedinţa din 12 decembrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluţionat o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea soluţie:

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunţării acestora şi de împrejurarea invocării sau nu, în litigiul de bază, a dispoziţiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 este de o lună şi curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă revizuirii”.

ajutoare-alimenteNormele de aplicare pentru legea supermarketurilor, care includ obligaţiile conform cărora retailerii au dreptul ca cel puţin 51% din produsele agroalimentare expuse la raftul să provină din aşa-numitul „lanţ scurt de aprovizionare”, au fost publicate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Lanţul scurt de aprovizionare „implică relaţii comerciale între furnizor, un singur comerciant şi consumatori”, o definţie care nu condiţionează retailerii să achiziţioneze produse agroalimentare doar de pe teritoriul României.

furt-alimenteProiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de desfășurare a acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare a fost publicat, spre dezbatere publică, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Prezentul proiect de act normativ are ca scop reglementarea procedurii de desfășurare a lanțului scurt alimentar, desemnarea entităților de încadrare în categoria furnizorilor, identificarea categoriilor de produse cărora li se va aplica prevederile prezentului proiect de act normativ.

De asemenea, se va crea o procedură de transmitere a informațiilor, între Ministerul Finațelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, comercianți și reprezentanții organizațiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare, referitoare la lista comercianților cu o cifră de afaceri de peste două milioane de euro, rezultată din comercializarea produselor alimentare, realizată în anul anterior, producția prognozată pentru anul următor, cantitățile de produse alimentare ce nu pot fi achiziționate de pe lanțul scurt de aprovizionare.
Totodată se va înființa un consiliu pentru monitorizarea lanțului scurt de aprovizionare cu produse alimentare, se va desemna componența acestuia și se va crea baza legală pentru reglementarea ulterioară, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, a componenței nominale a consiliului și a regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

subventii-seminte-baniPentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sau organizațiile de îmbunătățiri funciare pot depune, până pe 31 decembrie 2016, Cererile de acord prealabil pentru finanțare.

Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) menţionează că pentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să dețină ID fermier);
– în Registrul plantațiilor viticole (după caz),
– în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz),
– în Registrul național al exploatațiilor (RNE) al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sau să dețină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase (după caz).

De asemenea solicitanţii trebui să aibă în exploatare minimum un hectar suprafață de teren.

invatamantGhidul Solicitantului condiții specifice „Măsuri sistemice de creștere a calității învățământului superior” a fost publicat, în consultare publică, de Ministerul Fondurilor Europene, cu un buget  total alocat pentru toate regiunile de dezvoltare ale României de 14.863.717 euro (din care peste 2,5 milioane euro pentru Regiunea București-Ilfov).

Cadrul legal relevant constă din:  Legea Educației Naționale nr. 1/2011;  OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educației cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 87/2006 privind aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
Ghidul își propune susținerea financiară a celor mai bune mecanisme de dezvoltare și implementare a unor măsuri sistemice integrate în învățământul terțiar, cu scopul final de a îmbunătăți calitatea și relevanța învățământului terțiar, alinierea lui la necesitățile pieței muncii şi dezvoltarea acelor condiții care contribuie la creșterea ratei de acces, participare și absolvire în învățământul terțiar, inclusiv pentru personale de favorizate.

676482_euro-peniaze-bankovky-crop-crop-crop-crop-cropLegea nr. 244/2016 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 984/2016.

Prezentul Acord constituie Banca Internaţională de Investiţii, care reprezintă o instituţie multilaterală de dezvoltare şi are ca obiectiv principal promovarea creşterii economice, creşterea capacităţii concurenţiale a economiilor naţionale, extinderea relaţiilor economice şi comerciale şi posibilitatea cooperării în domeniul investiţional în interesul statelor membre.

Sarcina principală a Băncii este finanţarea şi cofinanţarea în conformitate cu principiile general acceptate ale activităţii bancare şi în interesul dezvoltării socioeconomice a statelor membre, a proiectelor şi programelor de investiţii, justificate din punct de vedere economic, ale membrilor Băncii şi organizaţiilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statelor membre ale Băncii, proiecte şi programe care au o importanţă prioritară pentru dezvoltarea şi diversificarea economiilor statelor membre ale Băncii, precum şi a altor proiecte care corespund obiectivelor Băncii.

lcSumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului vor fi alocate, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

Astfel, Regulamentul privind distribuirea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare a fost aprobat de Guvern.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Sănătăţii vor primi câte 20% din sume rezultate, iar 15% vor ajunge la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei şi asociaţiilor şi fundaţiilor cu obiect de activitate în domeniul social.

servicii-contabile600x350Potrivit unui studiu realizat de Institutul Naţional de Statistică, rata de supravieţuire a afacerilor româneşti este de mai puţin de patru ani. Astfel, în România, 51% dintre firmele care au fost înfiinţate în 2010 au reuşit să supravieţuiască până în 2014.

Însă pe de altă parte rata de supraveţuire este de două ori şi jumătate mai mare decât cea din Lituania, Finlanda şi Suedia.

În dependenţă de domeniul de activitate firmele prestatoare de servicii au avut cea mai mare rată a supravieţuirii, comparativ cu firmele ce activează în construcţii.