Author Archive

lc
Deputatul PSD Florin Iordache, a declarat că la 31 martie 2016, Comisia juridică a adoptat un raport favorabil legii pensiilor aleşilor locali, motivând că legea a fost pusă în acord cu recomandările CCR, definindu-se categoriile de beneficiari, sursa de finanţare.

Proiectul de lege urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017 şi prevede că aleşii locali vor primi indemnizaţia dacă au minim un mandat încheiat sau în funcţie de numărul de luni în care a fost în funcţie. Actul normativ interzice cumularea indemizaţiilor speciale, iar în cazul aleşilor care au fost condamnaţi pentru fapte de corupţie în perioada mandatului nu vor fi acordate aceste indemnizaţii.

Pentru săptămâna viitoare este preconizat ca legea pensiilor aleşilor locali să ajungă în plenul Camerei Deputaţilor, după care va fi transmisă Senatului, acesta având vot decizional.

lc
La 30 martie 2016, senatorii din Comisia juridică au respins proiectul de lege privind completarea Codului Penal, în sensul introducerii pedepsei cu închisoarea de la 2 la 5 ani pentru vânzătorii de autovehicule care falsifică datele sau carateristicile tehnice ale maşinilor. Actul normativ urmează să fie votat de plenul Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Potrivit propunerii legislative, se introduce infracţiunea de „înşelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor”. Prin date sau caracteristici ale vehiculelor se înţelege: elemente de indentificare, provenienţa, modificările şi intervenţiile, inclusiv asupra odometrului, istoricul reviziilor, reparaţiilor şi accidentelor rutiere în care a fost implicat vehiculul. Fapta constituie infracţiune independent de diligenţa depusă de persoana care devine titular de drepturi asupra vehiculului.

Infracţiunea de înşelăciune săvârşită în legătură cu date sau caracterisrici ale vehiculelor este introdusă în categoria celor care ţin de siguranţa pe drumurile publice şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

lc
La 30 martie 2016, Guvernul României a aprobat Programul de acțiune pentru 2016 privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinație de locuință multietajată. În acest context a fost alocată suma de 25 de milioane de lei pentru anul curent.

Programul de acțiune pentru 2016 vizează 80 de clădiri, dintre care 66 sunt clădiri renominalizate din programul de acțiune din 2015, altele 14 sunt clădiri nou intrate în acest program. Pentru 33 de clădiri va fi elaborată documentația tehnico-economică, iar restul 47 vor beneficia de actualizarea documentației.

lc
Agenția Națională de Administrare Fiscală a actualizat aplicația care permite generarea formularelor – S1002 – S1003 – S1005 – Situații financiare anuale la 31 decembrie 2015 și situații financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.

Potrivit actului normativ entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie și în format electronic, sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, situațiile financiare anuale se vor depune în 150 de zile, calculate de la 31 decembrie 2015, data la care s-a încheiat exercițiul financiar. Deoarece termenul de 150 de zile se împlinește pe 29 mai, fiind zi de duminică, termenul se mută în următoarea zi lucrătoare, respectiv 30 mai 2016.

ANAF a mai anunţat că în cazul neîntocmirii și nesemnării situațiilor financiare anuale, se vor aplica amenzi în valoare de 2.000 și 3.000 de lei.

lc
La 29 martie 2016, Senatul României a adoptat un proiect de lege potrivit căruia taţii care deţin atestatul de absolvire a cursului de puericultură vor putea beneficia de concediu paternal majorat cu 15 zile lucrătoare, prelungirea concediului fiind prevăzută pentru primii doi copii.

Actuala legislaţie prevede că în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal – 5 zile lucrătoare – se majorează cu 10 zile lucrătoare. De această prevedere tatăl poate beneficia doar o singură dată.

lc
Potrivit unui proiect de Lege care urmează să fie adoptat de către Parlamentul României, Directiva Europeană privind produsele din tutun (2014/40/UE) va fi transpusă în legislaţia naţională.
Actul normativ trebuie să fie adoptat până la 20 mai 2016, în caz contrar va fi afectată producţia, iar piaţa legală de tutun va fi pusă în pericol, lăsând loc comerţului ilicit.

Datele prezentate de British American Tobacco România arată că de la începutul anului 2016, 17,5% din piaţa produselor de tutun a fost acaparată de produse ilegale de tutun, iar pierderile generate bugetului de stat se ridică la 500 de milioane de euro. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în anul 2010, când peste 36% din piaţă a fost acaparată de produse ilegale, iar pierderile generate bugetului de stat au fost de 1 miliard de euro.

British American Tobacco România este liderul detaşat pe piaţa produselor din tutun din România, care produce şi comercializează mărci de renume internaţional. În România, BAT este prezentă încă din 1996 şi are circa 1.686 de angajaţi.

lc
Potrivit unui proiect de lege, în vederea evitării crizelor financiare ar putea fi înfiinţat un comitet special, condus de guvernatorul Băncii Naţionale, care va analiza evenimentele şi va dicta Guvernului ce să facă pentru evitarea dezechilibrelor din economia națională.

Instituţia cu numele de „Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială” va fi compus din nouă specialişti:
– 5 membri de la Banca Naţională: guvernator, prim-viceguvernator, 2 viceguvernatori şi economist-şef,
– 2 membri de la Autoritatea de Supraveghere Financiară: preşedinte şi prim-vicepreşedinte,
– 2 membri de la Guvern.

Responsabilitatea membrilor Consiliului general al Comitetului pentru Supravegherea Macroprudenţială va fi să identifice eventualele riscuri care ar putea duce la criză financiară, şi respectiv să emită recomandări pe care Guvernul va fi obligat să le aplice.

Actul normativ mai prevede că guvernatorul Băncii Naţionale va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport anual despre activitatea comitetului.

lc
La 25 martie 2016, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre Guvern pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H. G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016–2017 și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor H. G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014–2015.

Potrivit actului normativ, termenul prevăzut la articolul 2 din H.G. nr. 161/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016. În ceea ce priveşte termenul de aplicare a prevederilor H. G. nr. 400/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 19 mai 2014, acesta se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

Proiectul de H. G. mai prevede că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

lc
La 17 martie 2016, la Palatul Parlamentului, în cadrul unei dezbateri pe tema securității cibernetice, ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner Grubacic, a declarat că România are o reputație excelentă în domeniul IT și al expertizei cibernetice, lucru care oferă un teren solid pentru cooperarea bilaterală.

Oficialul a ţinut să precizeze că internetul a devenit un câștig incalculabil pentru dezvoltarea economică, socială și culturală. Totuşi există grupări teroriste care caută activ să-și dezvolte capabilitățile cibernetice, iar aceste operaţiuni de multe ori sunt sponsorizate de unele state.

lc
La 16 martie 2016, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege privind locuinţele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL) potrivit căruia valoarea de vânzare a unui imobil ANL se ponderează cu un coeficient determinat de 1.00 pentru Bucureşti şi municipiile de importanţă naţională, urmând ca preţul locuinţelor ANL din Capitală să scadă. Camera Deputaţilor este for decizional, proiectul de lege urmează să fie transmis preşedintelui pentru promulgare.

Actul normativ prevede că chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau autorităţile administraţiei publice centrale şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normală stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximun 1%. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinţei.

Proiectul prevede modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), lege care trata în mod egal şi echitabil toţi cetăţenii care intrau sub incidenţa prevederilor sale, fără a face diferenţieri între aceştia, fără privilegii sau discriminări. Ulterior, prin amendarea legislaţiei s-a ajuns la situaţia în care preţurile locuinţelor ANL din municipiul Bucureşti au crescut.