Author Archive

p_204756_440x300-00-65Ministerul Justiției (MJ) a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Având în vedere dispozițiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și cele ale art. 20 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, prin actul normativ se propune înscrierea imobilului (teren) – trecut în domeniul public al statului – în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Totodată, menţionăm că imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

descarcarepart-pppMinisterul Afacerilor Interne (MAI) a supus spre consultare publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naționale și Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iași.

Conform actului normativ, se instituie cadrul juridic bilateral de reglementare a raporturilor specifice de colaborare între structurile de arhivă din cele două state, reglementându-se o serie de aspecte, printre care:
– realizarea de stagii de documentare a arhiviştilor;
– efectuarea schimbului de ediţii de documente, ghiduri, îndrumătoare şi altă literatură de specialitate;
– schimb de copii ale documentelor depistate, în condiţii de reciprocitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare în cele două state;
– editarea în comun a unor publicaţii referitoare la istoria relaţiilor dintre cele două state;
– organizarea de expoziţii documentare privind istoria relaţiilor dintre statele lor.

Astfel, la data intrării în vigoare a Acordului, își încetează valabilitatea Acordul de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic între Direcția Generală a Arhivelor Statului din cadrul Ministerului de Interne al României și Direcția Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la Kiev, la 2 iunie 1995, aprobat prin HG nr. 410/1996.

nou-nascutMinistrul Muncii, Dragoș Pîslaru, și Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, i-au adresat o scrisoare ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Dinu, prin care vin cu propunerea de introducere a unei măsuri noi de susținere a mamelor aparținând grupurilor vulnerabile, respectiv „Trusoul pentru nou-născuți”.

Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), propunerea reglementează introducerea măsurii în Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 — 2020, a cărui modificare urmează să fie trimisă CE.

Unul din obiectivele acestui program este susţinerea persoanelor defavorizate prin distribuirea de alimente și asistență materială de bază.

Astfel, trusoul pentru nou-născuți se va acorda pentru fiecare naștere, în maternitate, pentru mamele cu risc social sau din grupuri vulnerabile, identificate de asistentul social sau persoana cu atribuții de asistență socială din maternitate.

Potrivit MS, în 2015, 1.493 de copii sub vârsta de un an au decedat, iar rata mortalității în România este cea mai mare din Europa.

Anul trecut, numărul de născuți vii a fost de 187.372, iar numărul de copii părăsiți în maternități a fost de 332 din 9.722 de copii intrați în sistemul de protecție specială.

scoalaMircea Dumitru, ministrul Educaţiei a afirmat că a fost semnat ordinul cu privire la durata temelor pentru elevi încă dinainte de minivacanţa de 1 decembrie.

„Eu vreau să întreb pe toată lumea dacă socoteşte că este normal ca o persoană să lucreze în medie pe zi opt ore, să nu lucreze mai mult de opt ore. Ăsta este un drept pe care ni l-am câştigat cu toţii şi oamenii maturi. Şi atunci să vedem ce se întâmplă în şcoli şi în mod specific în şcoala românească. Un elev sau o elevă care poate să stea la şcoală patru sau cinci ore se întâmplă să mai aibă teme obligatorii acasă, care nu fac altceva decât să prelungească ceea ce au făcut în acele patru-cinci ore la şcoală, mai stau încă cinci-şase ore peste program. […]”, a precizat Dumitru.

Ministrul consideră că „motivul pentru care unii profesori simt nevoia să dea această încărcătură mai mare de teme acasă este că programele noastre şcolare sunt foarte încărcate”.

La sfârşitul lunii noiembrie, Mircea Dumitru menţiona că pentru învăţământul primar, timpul pe care trebuie să îl petreacă un elev făcând teme nu trebuie să depăşească o oră, iar la gimnaziu, două ore.

cladirilor-cu-bulina-rosieMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a supus spre consultare publică proiectul de OUG privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.

Potrivit actului normativ, se introduce o precizare referitor la interzicerea organizării şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente, încadrată prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic.

Totodată, se prevede posibilitatea evacuării persoanelor care nu au eliberat în termen spaţiul deţinut în construcţiile cu destinaţia de locuinţă încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public pe perioada execuţiei lucrărilor de intervenţie la construcţiile în caz, prin dispoziţie dată de primar, în locuinţele de necesitate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.

De asemenea, se introduce reglementarea conform căreia primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţă, pentru întocmirea documentaţiei cadastrale.

În acelaşi timp, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu ai construcţiilor supuse reglementărilor O.G. nr. 20/1994 au obligaţia de a permite intrarea în imobilele pe care le deţin, pentru desfăşurarea activităţilor de expertizare, de efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării îmobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Proiectul mai prevede posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să finanţeze de la bugetele locale, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie, a măsurătorilor pentru întocmirea documentaţiei cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public. De asemenea, se prevede restituirea, de către persoanele fizice şi juridice proprietari de spaţii cu altă destinaţie, la terminarea lucrărilor de intervenţie, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de intervenţie, în rate lunare egale cu o dobândă fixă de 5% pe an, cu o durată de rambursare de până la 5 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de intervenţie; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

spital1Ministerul Sănătăţii (MS) a supus spre consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică în spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Potrivit actului normativ, noua procedură de concurs va consta în susţinerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din 5 domenii prioritare ale managementului spitalicesc şi adaptată la problemele spitalului unde se candidează.

Astfel, prezentarea proiectului de management se va face pe durata a max. 20 de minute şi va fi urmată de un interval de max. 60 de minute de răspuns la întrebări. Comisia de concurs va adresa întrebări fiecărui candidat pentru a permite evaluarea proiectului de management dar şi a abilităţilor manageriale ale candidaţilor.

Totodată, MS menţionează că, pentru asigurarea transparenţei privind modul de desfăşurare a concursului, proiectele de management ale candidaţilor se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul cu cel puţin 5 zile înainte de data susţinerii publice, iar mass media dar şi orice persoană poate participa la susţinerea publică cu condiţia de a-şi anunţa intenţia prin email la adresa menţionată în anunţul de concurs şi cu privire la care a obţinut confirmarea de participare.

În acelaşi timp, orice persoană poate adresa întrebări candidaţilor cu condiţia ca aceste întrebări să fie adresate prin email la adresa din anunţul de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data probei.

Astfel, prin aceste măsuri de transparenţă se are ca scop implicarea comunităţii locale în alegerea persoanei care va asigura conducerea spitalului.

bani__lei__leu__euro__13474000_19213300_28736900_85792000Comisia Europeană (CE) a publicat o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în Uniunea Europeană.

Astfel, CE propune noi norme ce permit întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE.

Totodată, Comisia solicită simplificarea normelor privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care realizează vânzări online. Prin urmare, TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 EUR va fi gestionat la nivel național, iar IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 EUR.

În acelaşi timp, CE propune unele măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială, iar statele membre vor putea să-și reducă ratele TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.

anafÎn perioada 6- 31 decembrie 2016, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza zeci de licitaţii pentru valorificarea unor bunuri mobile şi imobile şi recuperarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală şi rămase definitive.

Astfel, în Bucureşti vor fi scoase la licitaţii bunuri fostului director al Direcţiei Privatizare – Concesionare a ADS, Vlad-Nicolae Săvulescu, care a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani de închisoare cu executare în dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA).

De asemenea, în capitală vor fi scoase la licitaţie şi proprietăţile companiei Akparom, în care doi dintre administratorii acestei companii au făcut parte dintr-un grup infracţional care a fost condamnat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acelaşi timp, la Iaşi se vor valorifica bunuri ale debitorilor Mihai Tudor Deleanu şi Marius Florin Usturoi, iar la Galaţi vor fi scoase la licitaţii bunuri apartinând lui Claudiu Iacob şi Gevorg Saradjian.

Drapeaux parlement europe 3DComisia Europenă (CE) a atenţionat România că riscă să fie amendată cu infrigement (procedură privind încălcarea de către un stat membru a legislaţiei comunitare – n. red.) din cauza modificărilor aduse Legii 321/2009 privind comerţul cu produse alimentare.
Astfel, conform reprezentan­ţilor Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor, CE le-a solicitat decidenţilor români să revină asupra a 3 articole din lege, şi anume le-a cerut să nu mai oblig­e retailerii ca cel puţin 51% din produsele agroali­men­tare expuse la raft să pro­vină din lanţul scurt de apro­vizionare. Totodată, Comisia Europeană nu este de acord ca supermarketurile să fie obligate să ame­najeze spaţii distinc­te pentru produsele ro­mâ­neşti sau să orga­nizeze evenimente de pro­movare a acestora.