Categories
Dreptul muncii Ştiri

Declararea accidentelor de muncă. Obligaţiile angajatorului

download (12)

Angajatorul are obligaţia de a declara accidentele de muncă Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, angajatorul trebuie să comunice evenimentul după cum urmează: în toate cazurile, inspectoratului teritorial de muncă;  asiguratorului, dacă evenimentul a produs incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces şi organelor de urmărire penală, după caz.

Trebuie să avem în vedere faptul că în cazul în care printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.

Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

Categories
Ştiri

Proiect de lege. Timbrul de mediu transformat în impozit anual

download (14)

Deputaţii din Comisia Juridică vor dezbate proiectul de lege iniţiat de 40 de parlamentari prin care se propune ca timbrul de mediu pentru autotusime să fie transformat în impozit anual. Dacă va ajunge lege, cei care vor înmatricula maşini mai vechi vor fi dezavantajaţi.

Propunerea ca timbrul de mediu, care este plătit acum la prima înmatriculare a oricărui autovehicul în România, să fie transformat în impozit anual se află pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Despăgubirile datorate în cazul suspendării contractului de muncă

images (63)

În sedinţa din 13 iunie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, a soluţionat sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, fiind pronunţată următoarea decizie:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi – Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 7521/99/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. 279 din 23 aprilie 2015, dispoziţiile art. 52 alin. (1) pct. b) teza întâi din Codul muncii nu-şi mai produc efectul şi dau naştere unui drept de creanţă constând într-o despăgubire echivalentă cu remuneraţia cuvenită salariaţilor, pe durata suspendării, în cauzele nesoluţionate definitiv la data publicării deciziei instanţei de contencios constituţional în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Astfel, în cazul în care a fost suspendat contractul individual de muncă, salariatul se poate bucura de despăgubiri care vor fi formate din remuneraţia care i se cuvine acestuia de drept dacă contractul său nu ar fi fost suspendat.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Este legal ca angajatul cu jumătate de normă să lucreze şi în weekend?

download (10)

Ca să răspundem la această întrebare trebuie mai întâi să facem diferenţa între munca suplimentară (reglementată de art. 120-123 din Codul muncii) şi munca efectuată în repausul săptămânal (reglementat de art. 137 din Codul Muncii).

Munca suplimentară este definită de Codul muncii drept muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal. Iar angajatorul care stabileşte un program de lucru ce depăşeşte durata stabilită prin lege, are obligaţia de a plăti salariatului ore suplimentare.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Legea dării în plată subiect de excepţie de neconstituţionalitate

images (35)

Curtea Constituţională a fost sesizată în legătură cu Legea dării în plată, în urma unui proces deschis, de Unicredit la Judecătoria Sectorului 6 al Capitalei. Cauza din justiţie a fost suspendată până la decizia Curţii Constituţionale a României.

Potrivit comunicatului instanţei, decizia este următoarea: „În temeiul art. 29, alin. 4 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizează Curtea Constituţională cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate ridicate de contestatoare. Suspendă judecata, în temeiul art. 413, alin. 1, pct. 1 din Codul de procedură civilă, deoarece dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi, până la pronunţarea şi motivarea deciziei Curţii Constituţionale”.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Cum se inregistrează cererea la revisal în cazul contractului de muncă suspendat pentru concediu fără plată?

images (60)

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată acordate în cazul în care angajatorul are nevoie de acesta pentru studii sau interese personale.
Conform art. 54 din Codul Muncii, angajaţii au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale. În astfel de cazuri, durata concediului se stabileşte prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern.

Contractul individual de muncă se supendă pe baza cererii salariatului pentru concediu fără plată. Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin Regulamentul intern (art. 153 din Codul muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011).

Angajatorul are obligaţia de a înregistra în Revisal perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă.

Categories
Drept civil Ştiri

Administraţia publică centrală nu va mai avea dreptul să solicite copii legalizate de la cetăţeni

images (59)

Ministrul Fondurilor Europene a declarat că Executivul lucrează acum la un act normativ prin care administraţia publică centrală să nu mai aibă dreptul să solicite copii legalizate de la cetăţeni.

Măsura este parte a unui pachet legislativ prin care se vor elimina mai multe acte cerute cetăţenilor de către autorităţi, printre acestea și desfiinţarea copiei legalizate.

După  înfiinţarea „Comisia de tăiat hârtii”, numele generic dat de Executiv unui grup de oameni care se va ocupa cu eliminarea unor documente şi autorizaţii inutile care ni se cer în administraţia publică,  s-a propus un scop ambiţios: reducerea birocraţiei. S-a ajuns la concluzia că românii plătesc anual peste 2 miliarde de euro pentru aceste acte inutile, fiind o risipă de timp şi bani. Guvernul a lansat şi o platformă online prin care persoanele fizice şi companiile pot înştiinţa autorităţile despre problemele birocratice pe care le întâmpină sau pot veni cu sugestii de simplificare a procedurilor administrative.

Actul normativ care va simplifica birocraţia va intra în discuţia Guvernului în această lună și este în prezent pe circuitul de avizări al ministerelor implicate în elaborarea lui.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Acţiuni de control desfăşurate de autorităţi pentru prevenirea şi combaterea muncii la negru

images (58)

Inspectorii antifraudă din Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și salariații de la Inspecția Muncii vor desfășura la nivel național acțiuni de control operativ pentru prevenirea și combaterea muncii ”la negru’ și a celei subdeclarate, în cadrul operațiunii „Cronos’, care se va desfășura în perioada 16 iunie – 23 septembrie 2016, potrivit unui comunicat de presă remis.

Vor fi vizate cu precădere firmele care activează în domenii de activitate precum: confecții, construcții, pază și protecție, curățenie, alimentație publică, silvicultură, transport, comerț, arhivare și depozitari. În aceste sectoare au fost identificate cele mai mari riscuri legate de utilizarea forței de muncă fără forme legale ori subdeclararea nivelului real de salarizare.

În comunicat se arată că întrucât o mare parte dintre achizițiile fictive sau artificiale de bunuri și servicii, cu impact asupra TVA și impozitului pe profit, sunt deseori utilizate pentru a deconta sume care servesc, în realitate, pentru remunerarea unor persoane pentru munca prestată, inspectorii antifraudă și inspectorii de muncă vor controla prioritar firmele care activează în domeniile menționate și care se încadrează în profilele de risc generate de analizele documentare.

Cu siguranţa firmele din domeniile vizate vor fi cu ochii în patru şi se va crea o stare de nelinişte şi disconfort pentru cei care nu s-au supus rigorilor legii.

Categories
Ştiri

Când se va putea recupera taxa de mediu?

imageswer

Ministerul Mediului a constituit deja un grup de lucru care va analiza inclusiv variantele de modificare a legislaţiei, propuse şi aflate în dezbatere în Parlamentul României. Urmează să se stabilească şi modalitatea prin care cetăţenii îşi vor putea recupera sumele plătite în baza OUG 9/2013. Curtea de Justişie a UE a declarat că timbrul de mediu este ilegal, fiind neconform art. 110 din TFUE.

Potrivit Curţii, art. 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că: „nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii”.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

MAI are calitate procesuală activă în litigiile dintre angajaţii din subordinea sa?

download (6)

Completul competent să judece recursul în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a admis, în sedinţa de luni, 13 iunie 2016, un recurs în interesul legii formulat de Procurorul General al României cu privire la calitatea procesuală a Ministerul Afacerilor şi Internelor  în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile sau unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială.

Conform comunicatului ICCJ în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificărileşsi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuala pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială.