Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

`Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte`

descărcare (2)

Ne propunem să începem acest articol cu un citat. Nicolae Slavici spunea că: “Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţă”.

Nu avem nicio îndoială că cei mai mulţi dintre cei implicaţi în educaţie şi învăţământ, dar şi simplii părinţi sau cetăţeni interesaţi de soarta viitorului ţării lor sunt de acord cu Nicolae Slavici. Iar pentru ca şcoala să cultive “destoinicirile intelectuale”, şi am adaugă noi şi practice ale copilului, ea ar trebui să ştie atât cum să o facă prin curriculum, pedagogie, resurse şi politici înţelepte dar şi care sunt “destoinicirile” fiecărui copil care îi intră pe poartă. Şcoala, universitatea, părinţii, organizaţiile non guvernamentale şi partidele trebuie să se pună de acord asupra direcţiei spre care să se îndrepte societatea românească, să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţă” pentru propria desăvârşire.

Sistemul educaţional românesc a fost şi rămâne unul controversat. În acest domeniu au fost numeroase reforme, fiecare ministru al educaţiei a venit cu idei noi şi şi-au propus aducerea educaţiei naţionale la nivelul celei europene şi chiar internaţionale.

Categories
Articole Drept civil

Dezlegare chestiune de drept în domeniul taxelor judiciare de timbru

images (100)

Taxele judiciare de timbru sunt prevăzuute ca o necesitate a asigurării, pe de o parte a unui echilibru corespunzător între eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ şi obligaţia cetăţeanului care foloseşte acest serviciu de a contribui la susţinerea costurilor, dar şi, pe de altă parte, a transparenţei aplicării normelor în materie implicând o evidenţă clară asupra tuturor operaţiunilor pe care le implică sistemul de taxare.

Ca şi cadru legislativ, condiţiile, modul de calcul, scutirile sunt prevăzute în O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicată în Monitorul Oficial nr. 392/2013.

În art. 34 alin. 1) din Ordonanţă se prevede că atunci când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.

Acest alineat al art. 34 a făcut obiectul unui recurs în interesul legii. Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra interpretării şi aplicării unitare a acestor dispoziţii.

Categories
Articole Proiecte şi propuneri legislative

Iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei publicată în Monitorul Oficial

images (40)

A fost dată publicităţii în Monitorul Oficial  nr. 523/2016 o iniţiativă legislativă cetăţenească pentru revizuirea constituţiei. Se consideră că actuala Constituţie este total necorespunzătoare pentru aspiraţiile şi năzuinţele poporului român greu încercat în ultimii 70 de ani.

Care sunt principiile care stau la baza iniţiativei?

  • Statul este creat de popor. Statul există şi funcţionează sub controlul poporului. Raţiunea de a fi a statului este să slujească poporul, să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să furnizeze servicii de uz şi de interes public pentru toţi cetăţenii săi.
  • Poporul poate să-şi exercite controlul asupra statului, asupra puterii politice, dacă şi numai dacă el, poporul, deţine şi puterea economică, dacă este proprietar asupra capitalului. Constituţia trebuie să dispună mecanismele juridice şi financiare prin care poporul să devină şi să rămână proprietar al capitalului utilizat în economia naţională.
  • Statul este constituit din mai multe componente, numite autorităţi ale statului, complet separate una de alta şi total independente una faţă de alta, care se controlează reciproc şi toate sunt controlate de popor. Se propune ca statul român să fie constituit din nouă componente: legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, morală, statistică, ştiinţifică.
  • România este patria poporului român. Statul român este obligat să apere teritoriul naţional al poporului său, să acţioneze necontenit pentru Reîntregirea Patriei cu teritoriile rupte din trupul ţării de către participanţii la cel de al Doilea Război Mondial.
  • În România funcţionează o economie democratică, în care majoritatea capitalului se află în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor.

Ce prevede iniţiativa?

Categories
Articole Drept penal

Este constituţională soluţionarea cererii de desemnare a altei instanţe în camera de consiliu?

images (3)

În procesul penal există posibilitatea desemnării altei instanţe pentru judecarea cauzei. Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere instanţei să desemneze o altă instanţă decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Potrivit ştirilor juridice şi legislaţiei competenţa îi revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cazul în care cauza este de competenţa curţii de apel iar în cazul în care cauza e de competenţa tribunalului sau judecătoriei competentă este curtea de apel. Cererea se va soluţiona în camera de consiliu.

Dispoziţiile menţionate mai sus sunt prevăzute în art. 76 C. de procedură penală, dispoziţii care nu au scăpat de critici privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale.

Categories
Articole Drept penal

Compatibilitatea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată cu funcţia de judecată

download (11)

În desfăşurarea procesului penal se exercită mai multe funcţii judiciare: funcţia de urmărire penală, funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor funddamentale ale persoanelor în faza de urmărire penală: funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată şi funcţia de judecată. Principiul sepărării funcţiilor judiciare este garantat iar în desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare.

Însă există şi excepţii prevăzute de legislaţie care poate fi consultată pe portalele juridice,  în art. 3 alin. 3) C. de procedură penală. Astfel funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată este compatibilă cu funcţia de judecată , cu excepţia cazului când se dispune începerea judecăţii. Începerea judecăţii trebuie să aibă loc atunci când judecătorul de cameră preliminară admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie.

Tocmai aceste dispoziţii au făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştiţi care sunt domeniile în care Guvernul poate emite ordonanţe de urgenţă în timpul vacanţei parlamentare?

images (97)

Potrivit legislaţiei, Guvernul are abilitatea de a emite hotărâri şi ordonanţe. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare în limitele şi  condiţiile prevăzute de aceasta.

Pe perioada vacanţei parlamentare Guvernul este cel care poate emite acte normative şi anume, ordonanţe, însă doar în baza legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe. Parlamentul poate limita domeniile în care se pot emite ordonanţe.

Prin Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 516/2016 s-au adus unele modificări care limitează domeniile în care Guvernul poate emite ordonanţe.

Categories
Articole Drept civil

Stiţi care este competenţa judecătoriei după materie şi după valoarea obiectului?

images (5)

În cazul în care se doreşte sesizarea instanţei civile cu o cerere de chemare în judecată este necesar să se respecte normele de competenţă în materie. Sunt prevăzute în mod detaliat materiile în care este competentă să judece judecătoria, precum şi modalitatea concretă de calcul a valorii obiectului cererii. Conform legislaţiei,  art. 94 din Cod de procedură civilă stabileşte domeniile în care judecătoriile sunt competente să judece, având în vedere materia şi valoarea obiectului judecăţii.

Astfel, în ceea ce priveşte competenţa materială, sunt enumerate în mod explicit domeniile în care competenţa de a judeca aparţine judecătoriei, atât în primă instanţă, cât şi în ceea ce priveşte judecarea căilor de atac.

Categories
Articole Taxe/Impozite

Ştiţi care sunt creanţele fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare?

imagesdr

Modalitatea de plată prin sistemele moderne de plată a venit ca o gură de aer pentru ghişeele sufocate de contribuabilii care doreau să achite anumite servicii sau impozite. Chiar dacă eram obişnuiţi cu haosul din instituţiile publice, cu facturile stufoase, cu alergatul de la un ghişeu la altul, încet dar sigur, ne îndreptăm spre modernizarea prin mijloace electronice a modalităţilor de plată.

Este adevărat faptul că implementarea diverselor platforme care să permită acest lucru a dat la început bătăi de cap însă în acest moment ne situăm pe drumul cel bun şi tot mai multe plăţi pot fi făcute chiar şi în mediul online.

Legislaţia în domeniu, care poate fi consulată pe portalele juridice,  o constituie Ordonanţa de Urgenţă nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta prevede posibilitatea ca agenţii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată şi care îşi desfăşoară activitatea în municipii şi oraşe să poată accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.
Recent a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 501/2016, Ordinul 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul carduriilor bancare prin POS.

Categories
Articole Drept penal

Sesizarea ICCJ pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile este posibilă şi în cazul judecării în fond a cauzei?

images (2)

În cazul în care instanţa constată că are nevoie de lămuriri suplimentare în ceea ce priveşte interpretarea unei norme de drept, conform legislaţiei se poate sesiza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a lămuri aspectele care i-au fost puse în atenţie printr-o hotărâre prealabilă. Mai mult, instituţia pronunţării unei hotărâri prealabile vine în preîntâmpinarea pronunţării unui recurs în interesul legii. În timp ce în cazul primei instituţii cauza este deja în curs de judecată în cel de-al doilea caz instanţa a pronunţat o hotărâre defiinitivă.

Astfel, conform art. 475 C. de procedură penală, dacă, în cursul judecăţii, un complet de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, constatând că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare, va putea solicita Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.

Acest articol a făcut obiectul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Drept penal

Opinia Curţii Constituţionale în cazul reparării prejudiciului ca urmare a privării de libertate nelegale

download (1)

Conform legislaţiei în vigoare persoana privată de libertate în mod ilegal are dreptul la despăgubiri pentru repararea pabubei care i s-a produs. Despăgubirile se calculează ţinând seama atât de durata privării nelegale de libertate cât şi de consecinţele care s-au produs asupra persoanei sau familiei celui privat de libertate.

Reparaţia poate consta în plata unei sume de bani, în constituirea unei rente viagere sau în  posibilitatea ca cel reţinut sau arestat nelegal să fie încredinţat unui institutut de asistenţă socială şi medicală. În alegerea reparaţiei se va ţine seama de situaţie celui îndreptăţit şi de natura daunei produse.

Privarea nelegală de libertate trebuie să fie stabilită, prin ordonanţă a procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară, precum şi prin încheierea definitivă sau hotărârea definitivă a instanţei de judecată învestită cu judecarea cauzei. Această dispoziţie nu au scăpat criticilor fiind sesizată Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţiionalitate.