Categories
Financiar bancar Ştiri

Va rezista leul presiunilor de depreciere?

download (27)

Valutele est-europene sunt mult mai bine pregătite să reziste presiunilor de depreciere în urma Brexit-ului, iar dacă sentimentul negativ persistă, băncile centrale au resurse suficiente ca să intervină.

Monedele din Europa Centrala şi de Est nu pot evita sentimentul negativ care a cuprins pieţele financiare, după ce Marea Britanie a decis să părăsească UE.

Leul a reacţionat moderat, fiind mai puţin afectat decât zoltul polonez şi forintul maghiar. În schimb, coroana ceheasca şi kuna croată abia dacă au resimţit vreun efect, se arată într-un raport publicat de Erste Research.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Evaluarea activitaţii de control financiar preventiv

imagesrtyu

În ceea ce priveşte evaluarea angajaţilor, Codul Muncii prevede dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare.

Angajatorul are obligaţia de a introduce criteriile de evaluare şi procedurile de evaluare în regulamentul intern, precum şi de a aduce aceste prevederi la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducatorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul.

Categories
Pensii Ştiri

Legea pensiilor speciale va fi discutată de Curtea Constituţională pe 20 iulie

images (34)

Curtea Constituțională a României discută în 20 iulie sesizarea Guvernului referitoare la legea privind pensiile speciale.

Sesizarea Executivului se referă la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Legea de modificare și completare a Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Chiar premierul a afirmat faptul că: “Am decis să trimitem din nou acest proiect de lege la Curtea Constituțională, chiar azi am semnat. (…) Din lege nu reiese clar cum ar urma să fie finanțate aceste pensii sau indemnizații speciale. Ele, așa cum e prevăzută legea acum, ar continua să impacteze bugetul de stat pentru că și bugetele locale, în mare parte, sunt alimentate tot din bugetul de stat. Și, pe de altă parte, nu se respectă principiul contributivității, legea aceasta ar urma să se aplice retroactiv, deci am cerut din nou CCR să clarifice dacă aceste elemente, care în continuare sunt menținute în lege, sunt constituționale“.

Categories
Articole Drept civil

Ai restanţe la întreţinere? Care sunt prevederile legale aplicabile în stabilirea penalităţilor?

download (26)

În cazul în care proprietarii de apartamente au restanţe, potrivit legislaţiei în vigoare li se poate stabili de către asociaţia de proprietari şi penalizările aferente sunei restante.

Poate va-ţi întrebat vreodată de ce penalităţile sunt stabilite de către asociaţia de proprietari şi nu de legislaţia în vigoare privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.

Tocmai aceeastă întrebare a constituit motivul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Internaţional Ştiri

Modificări europene în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

download (25)

Regulamentul care abrogă directiva 95/46/CE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora a fost publicat în Jurnalul oficial al Uniunii Europene încă de luna trecută.

Adoptarea Regulamentului  (UE) 679/2016 reprezintă un pas important în conturarea unui cadru unitar şi bine reglementat la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia persoanelor cu privire la astfel de prelucrări, menţinând în acelaşi timp libera circulaţie a acestor date. Noua reglementare asigură totodată tratarea, prin modificările substanţiale pe care le aduce, unor problematici apărute de-a lungul timpului în practică, în special referitor la securitatea datelor personale în cadrul transferurilor internaţionale sau respectarea obligaţiilor operatorilor de profil atât în raport cu persoanele vizate cât şi cu autoritatea de resort.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Programul redus al salariatei însărcinate se introduce în Revisal?

images (60)

Salariatele însărcinate beneficiază de dreptul la reducerea duratei normale a timpului de muncă.

Astfel, art. 13 din OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă prevede faptul că, pe baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă a cărei stare de sănătate nu îi permite îndeplinirea duratei normale de muncă, poate beneficia de reducerea cu o pătrime a timpului de lucru.

Tot în ordonanţă se stabileţte faptul că reducerea duratei normale de muncă sa va face cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

În acest caz salariata gravidă care trece la un program de 6 ore nu va avea cuantumul salariului redus.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Trusa de prim ajutor de la firmă conţine toate elementele?

images (79)

Acccidentele de muncă nu sunt un subiect care poate fi tratat superficial. Chiar şi accidentele aparent minore trebuie să fie tratate în mod corespunzator. Dar acest lucru este posibil numai dacă trusa de prim ajutor este la îndemâna angajaţilor.

Având în vedere  că siguranţa angajaţilor este un subiect important, în cazul în care nu există trusă de prin ajutor la firmă se riscă amenzi de până la 6000 de lei.

Vă prezentăm în lista următoare cele mai importante elemente pe care trebuie să le conţină trusa medicală:

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Concediul de lăuzie de care beneficiază salariatele

downloaddfdd

Actul normativ care prevede concediul de lăuzie îl constituie O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă cu modificările şi completările ulterioare.

Aceasta defineşte concediul de lăuzie obligatoriu ca fiind concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii.

Pentru toate activităţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau condiţii de muncă, angajatorul trebuie să evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor în întreprinderea şi/sau unitatea respectivă şi, ulterior, la orice modificare a condiţiilor de muncă, fie direct, fie prin intermediul serviciilor de protecţie şi prevenire prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006, cu scopul de: a) a evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau alăptării; b) a decide ce măsuri trebuie luate.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Actele de studii vor fi însoţite de un supliment descriptiv

download (24)

Executivul a modificat și completat Hotărârea Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar. Actul normativ aprobat astăzi de Guvern menține formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenților din sistemul românesc de învățământ agreate pe piața muncii din ţările Uniunii Europene, armonizând totodată conținutul documentelor respective cu nivelurile de calificare ale Cadrului Național al Calificărilor și cu nivelurile de referință ale Cadrului European al Calificărilor în raport cu sistemul actual de formare profesională inițială.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Abaterea disciplinară a salariaţilor

download (23)

Legea acordă angajatorului dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare, în situaţiile în care constată că aceştia se fac vinovaţi de o abatere disciplinară.

Vă reamintim faptul că avertismentul scris este singurul tip de sancţiune care nu presupune efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Astfel, cu excepţia avertismentului scris, orice tip de sancţiune disciplinară se va dispune numai în urma efectuării cercetării disciplinare.

În cazul în care concluziile comisiei de cercetare disciplinară arată faptul că salariatul cercetat este nevinovat, angajatorul are obligaţia de a-i plăti acestuia toate drepturile salariale de care a fost lipsit pe perioada cercetării.