Categories
Articole Domeniul energetic

Raportul anual întocmit de titularii licenţelor din sectorul energiei electrice a suferit unele modificări

descărcare (28)Titularii de licenţe în sectorul energiei electrice au obligația  să întocmească şi să transmită anual la ANRE un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum și un raport de activitate privind la derularea activităților sale pe parcursul anului precedent.

Metodologia de întocmire a raportului anual este prevăzut în Ordinul nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial nr. 594/2016, care poate fi consulat pe portalele juridice.

Categories
Articole Protectia mediului Substanţe periculoase/interzise

Regimul bateriilor şi acumulatorilor a suferit modificări

imagesbatBateriile sunt pentru toți o sursa importantă de energie. Ele reprezintă o sursă mobilă, ajutându-ne în situațiile când nu avem acces la prize sau pur și simplu la utilizarea a tot felul de echipamente electrice și electronice cum ar fi ceasuri, mobile, radiouri, telefoane, aparate foto etc.
Se pare că, în medie, în casa fiecăruia dintre noi se află până la 8 baterii, ceea ce înseamnă peste 50 de milioane de baterii stricate anual în România. Astfel, peste 160.000 de tone de baterii ajung în fiecare an în gropile de gunoi de pe teritoriul ţării noastre.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Asistenţa juridică este obligatorie în cazul stabilirii regimului de executare a pedepselor?

descărcare (21)În România regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemele progresiv şi regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condiţiile prevăzute de lege. Acestea asigură respectarea şi protejarea vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanelor condamnate, a drepturilor şi libertăţilor acestora, fără să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana condamnată. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea descrescătoare a gradului de severitate, următoarele: regimul de maximă siguranţă; regimul închis; regimul semideschis; regimul deschis.

Categories
Articole

Date de identificare greşite în procesul-verbal de constatare a unei contravenţii. Care sunt consecinţele?

imagesjurV-aţi întrebat vreodată care sunt consecinţele în cazul în care în procesul-verbal de constatare a unei contravenţii s-au trecut greşit datele de identificare a persoanei sancţionate? Vom analiza acest aspect prezentând un caz practic în care vom vedea şi opinia instanţei de judecată.

Categories
Articole Drept penal

Folosirea expresiilor jignitoare în cererile adresate instanţei constituie infracţiunea de încălcare a solemnităţii şedinţei?

descărcare (26)Conform legislaţiei, art. 278 C. penal, infracţiunea de încâlcare a solemnităţii şedinţei constă în întrebuinţarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea instanţei, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. 

Ne propunem să prezentăm într-un caz practic care este elementul material ale acestei infracţiuni.

Faptele inculpatului prin care a depus în data de 25.01.2013 la dosarele nr. X și X ale Tribunalului Galați, două cereri în cuprinsul cărora a folosit expresii jignitoare la adresa președintelui completului ce soluționa cele două dosare (persoana vătămată AM), precum și de a depune concluzii scrise în care a folosit expresii vulgare, în data de 06.09.2013 în dosarul X al Curții de Apel Galați (persoana vătămată P V), nu întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de „încălcarea solemnității ședinței”, fapte prev. de art. 278 C.pen.(faptele din 25.01.2013 și 06.09.2013).

Categories
Articole Drept civil

Ţi-a fost încălcat dreptul la imagine pe o reţea de socializare? Poţi primi daune morale?

imagesretEste cert faptul că ne aflăm în era informatică. Dar este acesta un lucru benefic din toate punctele de vedere? Ne expunem cu bună ştiinţă viaţa privată pe unele reţele de socializare iar analiştii au semnalat faptul că acest lucru nu este benefic însă curiozitatea şi nevoie de a şti ce se întâmplă şi în curtea vecinului nu pot fi oprite şi ne asumam orice risc. Care sunt prevederile legislative şi cum putem însă să ne apărăm în cazul în care ni se aduc jigniri pe o reţea de socializare şi putem primi despăgubiri în acest caz şi cum trebuie dovedite? În cele ce urmeză vom prezenta un caz practic.

Categories
Articole Internaţional

România se află pe podium în cazul condamnărilor la CEDO. Care sunt cauzele?

download (17)Ne propunem să analizăm motivele pentru care România se află în fruntea clasamentului condamnărilor la CEDO. Ţara noastră se află pe locul patru în ceea ce priveşte numărul de condamnări la CEDO, după Turcia, Italia și Rusia. A fost condamnată în 1,076 de cazuri între 1994 și 2015. Comparativ, împotriva Norvegiei s-au pronunțat 28 de condamnări în perioada 1952-2015.

Care sunt cauzele în care România pierde frecvent?

Ştirile juridice arată că cele mai multe cauze pierdute la CEDO sunt referitoare la încălcarea dreptului la protecția proprietății — privesc imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Urmează cauze legate de: dreptul la un proces echitabil, dreptul de a nu fi supus tratamentelor inumane și degradante, durata procedurilor judiciare, dreptul la libertate și siguranță, lipsa unei anchete eficiente, dreptul la viață privată, ne-executarea hotărârilor judecătorești, interzicerea discriminării, dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la un recurs efectiv, dreptul la alegeri libere, condamnarea fără bază legală, libertatea de conștiință și religie. 

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Necesitatea adoptării normelor pentru recuperarea diferenţelor salariale a personalului didactic

descărcare (25)Cadrele didactice care au suportat nedreptăţi salariale în perioada 2008-2013 şi care nu au beneficiat până în prezent de sumele cuvenite vor primi aceste drepturi salariale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei propuneri legislative. Cadrul legislativ fiind reprezentat de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 345/2016.

Un proiect de adoptarea a Normelor metodologice a fost publicat şi are ca obiect stabilirea procedurilor în vederea plății diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat, inclusiv biblioteci centrale universitare, pentru perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Categories
Articole Drept civil

Informaţiile pe care trebuie să le cunoaştem despre garanţia unui produs

imagesgarCetățenii care cumpără produse de la comercianți au dreptul de a beneficia de garanție pentru acestea, conform legislației în vigoare. În situația în care produsele au probleme și nu pot fi folosite cum trebuie, cumpărătorii trebuie doar să facă dovada achiziției acestora pentru a se bucura de reparații, înlocuire sau returnarea banilor.

Pentru a asigura protecția consumatorilor, adică a persoanelor fizice care cumpără produse de la comercianți, legislația stabilește unele reguli stricte. Principalele dispoziții referitoare la garanții sunt incluse, în momentul de față, în Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial nr. 347/2008.

Astfel dacă un consumator a cumpărat un produs care nu poate fi folosit cum trebuie, acesta are la dispoziție trei variante: fie cere repararea, fie cere înlocuirea, fie cere banii înapoi. Acestea sunt, practic, accesibile în baza garanției legale de conformitate (dar și a garanției comerciale), iar cumpărătorul trebuie doar să facă dovada faptului că a achiziționat produsul respectiv de la vânzătorul vizat (bon fiscal, factură).

Categories
Articole

Au fost adoptate normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului

imagesdftÎn România viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă economică, dezvoltată armonios de secole, ca rezultat al condiţiilor naturale deosebit de favorabile pe care viţa-de-vie le găseşte pe tot cuprinsul ţării, mai ales în zona colinară din răsăritul şi sudul lanţului carpatic, din Transilvania şi Dobrogea. În Europa, România ocupă locul 6 la suprafaţa viticolă, locul 7 la producţia de struguri şi locul 7 la producţia de vin. Patrimoniul viticol reprezintă 1,67% din patrimoniul agricol şi 2,4 % din suprafaţa arabilă a României. În aceste contexte a apărut becesitatea reglementării activităţii viticole prin Legea nr. 164/2015 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial nr. 472/2015.

Scopul acestei reglementări este necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a modificărilor şi completărilor introduse în sectorul vitivinicol de legislaţia comunitară iar aceasta răspunde obiectivului de consolidare şi unificare a cadrului legal pentru viticultură, încât aceasta să asigure o bună aplicabilitate şi să garanteze standarde ridicate în ceea ce priveşte calitatea produselor specifice.

Însă ca această noutate legislativă să fie interpretată şi pusă în practică conform standardelor a fost necesară şi elaborarea normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea nr. 512/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 585/2016.