Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat

A fost modificată Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022.

Categories
Economie Ştiri

Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii, actualizată!

În Monitorul Oficial nr. 68/2021 a fost publicată Circulara nr. 3/2021 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare al DIICOT!

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Implicaţiile majorării salariului minim brut pe ţară!

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Modernizarea infrastructurii de apă potabilă va fi realizată cu fonduri europene

Recent, Comisia Europeană a aprobat primul proiectul în acest an, în valoare de 222 milioane de euro, fonduri europene, pentru modernizarea și realizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Ilfov din România, finanţat prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Acordarea sporului pentru condiţii periculoase personalului din instituţiile publice sanitare

Legea salarizării unitare a creat o practica judiciară neunitară cu privire la salarizarea personalului din instituţiile publice sanitare veterinare fiind sesizată ÎCCJ să se pronunţe asupra recursului în interesul legii.

Categories
Internaţional Protecţie socială Ştiri

Fonduri suplimentare vor primi cele mai defavorizate persoane din Europa

Parlamentul European a votat acordul politic la care au ajuns colegiuitorii cu privire la propunerea Comisiei de a furniza mai multe fonduri pentru sprijinirea celor mai defavorizate persoane din Europa în faza de redresare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabili modalitatea de realizare a inspecţiilor oficiale

Au fost completate Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

A fost aprobat Caietul de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ

Ordinul nr. 32/2021 prevede aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Caietul de sarcini – cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de sarcini, indiferent de forma de gestiune adoptată de către consiliile locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.