Dacă înainte majoritatea fugeau de psiholog, acum a devenit o normalitate. Se stie ca românii comparau psihologul cu psihiatrul iar majoritatea nu doreau să meargaă la şedinţe de terapie, dar iată că încet, încet se schimbă şi mentalitatea românilor.

Instituţii importante sunt obligate să aibă încadrate psihologi, iar potrivit ultimelor noutăţi legislative în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 863 din data de 11 octombrie 2018, a fost publicat Ordinul nr. 175/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcțiilor de psiholog din Armata României.

Scopul este asigurarea cu personal calificat a structurilor militare din compunerea Ministerului Apărării Naționale și îndeplinirea în condiții optime a misiunilor ce le revin acestora. Astfel se aprobă Instrucțiunile privind adoptarea unor măsuri temporare, în vederea încadrării funcțiilor de psiholog din Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ce condiţii trebuie îndeplinite?

Pot fi încadrate în funcţii militare, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, persoanele prevăzute la art. 1 care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii generale:
a) au cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
b) nu au fost condamnate penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimise în judecată sau judecate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
d) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
e) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
f) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
g) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
h) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
i) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
j) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
k) dreptul de liberă practică nu este suspendat.

Testele eliminatorii de aptitudini constau în examinare medicală, evaluare psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică.

Examinarea medicală se desfăşoară în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.