Potrivit ultimelor noutăţi legislative publicate în Monitorul Oficial se vor șterge anumite datorii legate de vânzarea imobilelor de către persoanele fizice dezvoltatori imobiliari și activitățile agricole desfășurate de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale/familiale.

Act normativ care prevede cele menţionate mai sus este Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale publicată în Monitorul Oficial nr. 52/2018.

Documentul prevede anularea unor datorii legate de vânzarea caselor de către persoanele fizice. Conform expunerii de motive care a însoțit Legea nr. 29/2018 în forma sa de proiect, este vorba de persoanele fizice dezvoltatori imobiliari. Concret, ștergerea datoriilor se face deoarece Fiscul are o practică neuniformă, în sensul că include aceste venituri ba în categoria veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal, ba în categoria veniturilor din activități independente.

Legea prevede că în cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Actul normativ mai prevede că ANAF nu poate reîncadra veniturile din vânzarea imobilelor ca venituri din activități independente pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017. Ștergerea datoriilor se face din oficiu, prin emiterea unei decizii de anulare comunicată persoanelor fizice.

O altă noutate legislativă este ștergerea unor datorii în legătură cu activitățile agricole desfășurate de persoanele fizice, PFA-uri și întreprinderi individuale/familiale.

Astfel, se prevede că se anulează diferenţele de T.V.A., precum şi accesoriile aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă, inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie şi/sau echipamentele specifice.

Persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care prezenta lege prevede anularea acestora au dreptul la restituirea sumelor achitate, însă procedura se va va aproba prin Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu menţiunea că data de intrare în vigoare a legii este duminică, 21.01.2018.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.