Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.

Scurt istoric

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.

Primul număr a apărut, în baza Regulamentului organic, pe 8/20 decembrie 1832, sub redactarea lui Ion Heliade-Rădulescu; se numea Buletin gazetă administrativă și era un săptămanal tipărit cu litere chirilice, de format 19 x 24 cm. În 1839 începe publicarea Monitorului cu litere latine, cele chirilice dispărând complet.

Cum este structurat Monitorul Oficial?

În prezent, publicația Monitorul Oficial al României este structurată în 7 părți ce cuprind:

  • Partea I (inclusiv Partea I bis și Partea I în limba maghiară): legile și alte acte adoptate de Parlament, decretele președintelui, hotărârile și ordonanțele Guvernului, actele Curții Constituționale etc.;
  • Partea a II-a: stenogramele ședințelor Camerei Deputaților, Senatului și ale ședințelor comune; rapoartele prezentate Parlamentului de către autoritățile publice;
  • Partea a III-a: publicații și anunțuri;
  • Partea a IV-a: publicații ale agenților economici;
  • Partea a V-a: contractele colective de muncă la nivel național și de ramură;
  • Partea a VI-a: actele privind achizițiile publice;
  • Partea a VII-a: actele societăților cooperative.

Ce tarife se aplică?

În Monitorul Oficial al României nr. 88/2019, a fost publicată Decizia nr. 1/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

Potrivit noutăţilor legislative, tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII sunt:
1. Monitorul Oficial al României, Partea I
– Publicare acte – 122 lei/pagina de manuscris

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară
– Publicare acte – 122 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a
– Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 122 lei/pagina de manuscris

4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
– Pierderi acte persoane juridice – 21 lei
– Pierderi acte persoane fizice, schimbări de nume –122 lei/pagina de manuscris

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a – 122 lei/pagina de manuscris

Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, vor avea un conținut lizibil tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.