Securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) este parte integrantă a modului de organizare şi desfăşurare a proceselor de muncă. Scopul final al activităţii de SSM îl reprezintă protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă menite să asigure confortul fizic, psihic şi social pentru lucrători.

La nivelul Uniunii Europene, problematica SSM a constituit şi constituie un domeniu foarte important, cu un impact deosebit. 

Astefel, potrivit ştirilor juridice, s-a eloborat Strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2017-2020, care se află în dezbatere publică.

Asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase, menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi atingerea şi susţinerea dezideratului de stare de bine la locul de muncă reprezintă principala preocupare pe termen mediu şi lung a structurilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vederea funcţionării şi dezvoltării durabile, din punct de vedere economic şi social a României, sunt obiective care trebuie îndeplinite.

Cine sunt beneficiarii acestei strategii?

Angajatorul – definit potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ca fiind persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii.

Lucrătorul – definit, potrivit Legii nr. 319/2006, ca fiind persoana angajată de către un angajator, inclusiv studenţii, elevii în perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice.

Scopul strategiei

Scopul „Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2017-2020” este de a continua acțiunile specifice stabilite la nivel național,, ținând cont de cele 3 provocări principale stabilite la nivelul Uniunii Europene, cât și de obiectivele strategice stabilite prin Cadrul Strategic European 2014-2020 privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă”.

Astfel, pe plan naţional strategia urmăreşte:
-Prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă;
– Menţinerea unei bune stări de sănătate a lucrătorilor;
– Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi promovarea sănătăţii angajaţilor pe parcursul întregii vieţi profesionale.

Reamintim că aceasta strategie se află în dezbatere publică urmând a fi adoptată.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.