Ştiaţi că legea română spune clar că părinții au dreptul să-l însoțească pe cel mic la creșă vreme de 15 zile?

Experienţa copiilor la creşă poate fi una traumatizantă dacă părinţii nu iau toate măsurile de precauţie iar copii pot ajunge să refuze orice contact cu creşa.

Însă unele creșe au regulamente interioare care contrazic legea, însă acest lucru nu este legal, atunci când intervine un conflict de principii, legea este superioară regulamentului interior. Ideal ar fi să nu ajungeți să vă certați cu angajații grădiniței, ci să discutați rațional și calm despre binele copilului, care trebuie să primeze. Copiii au nevoie să se desprindă în ritmul lor de părinte pentru a rămâne fără suferință într-un loc nou printre străini. Părintele poate rămâne pe un hol sau în curte, iar cel mic poate ieși la el când simte nevoia.

Astfel, Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolara, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 7 ianuarie 2013, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Legea educației nationale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotarâre.
“Art. 23: În vederea adaptării copilului, după înscriere, părintele/reprezentantul legal poate însoți copilul la programul din creșă pe o perioadă de maximum 15 zile.”

Dacă tot suntem la acest capitol enumerăm şi documentele de care aveţi nevoie pentru înscrierea copiilor.
Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe certificatul de naştere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali;
e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
f) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
g) analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil.

Astfel mult succes micuţilor în noile aventuri iar părinţilor curaj şi răbdare!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.