Modificările aduse sistemului de impozitare al salariului au adus un val de incertitudine în ultimul timp.

Noutăţile legislative ale anului 2018, prevăd trecerea contribuţiilor la angajat, se modifică valoarea deducerii personale, salariul minim creşte.

1.Salariul minim brut pe economie a ajuns la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei, de la 1.450 de lei. Modificare adusă prin Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nr. 846/2017.

2.Se mai plătesc doar trei contribuții sociale obligatorii: una la angajator, contribuția asiguratorie de muncă (CAM), iar celelalte două sunt în sarcina salariatului: contribuția la pensie (CAS) și la sănătate (CASS). Valorile exacte ale contribuțiilor sunt:

  • CAM: 2,25% din salariul brut;
  • CAS: pentru condiții normale de muncă, 25% din salariul brut, iar pentru condiții deosebite sau speciale de muncă angajatorul va plăti el în plus câte 4%, respectiv 8%, după caz;
  • CASS: 10% din salariul brut;

De reţinut este că doar angajatorul calculează, reține și plătește contribuțiile sociale. Salariații nu au nicio obligație în acest sens.

4.Scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10% este una dintre schimbările cele mai importante. Cât despre cei care sunt scutiți de impozitul pe venit, nu există schimbări față de 2017, rămânând aceiași beneficiari: persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, IT-iștii și salariații din cercetare-dezvoltare și inovare.

5.Salariații beneficiază de deduceri mai mari decât cele oferite înainte, în funcție de salariul brut obținut și numărul persoanelor aflate în întreținere. Deducerea personală se va acorda salariaților care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel: pentru cei care nu au persoane în întreținere – 510 lei; pentru o persoană în întreținere – 670 lei; pentru două persoane în întreținere – 830 lei; pentru trei persoane în întreținere – 990 lei; pentru patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

Exemplu de calcul

La un salariu brut de 3.200 de lei în 2017 salariul net este de 2.244 de lei, impozitul este de 428 de lei (16%), contribuţiile salariatului sunt de 528 de lei (16,5%) şi contribuţiile angajatorului sunt de 728 de lei (22,75%). Din 2018, la un salariu brut de 3.840 de lei, salariul net va fi de 2.246 de lei, impozitul va fi de 250 de lei (10%), contribuţiile salariatului vor fi de 1.344 de lei (35%) şi contribuţiile angajatorului – de 86 de lei (2,25%). Rezultă că salariatul va avea un câştig de 2 lei şi angajatorul tot un câştig de 2 lei, dar cu condiţia ca salariul brut să crească de la 3.200 la 3.840 de lei.

Potrivit ştirilor juridice, mutarea CAS de la angajator la salariat ar putea fi o măsură cel puţin neutră pentru ambele părţi, dar cu condiţia ca salariul brut să crească – fie şi numai scriptic, în calculele contabililor – proporţional cu reducerea poverii fiscale pe care o vor resimţi angajatorii. Acest „amănunt” i-a determinat pe liderii mediului de afaceri să conteste măsura propusă de Guvern şi să ceară o perioadă de întârziere cu 3-6 luni pentru analiza şi implementarea ei dar se pare că “vocile nu le-au fost auzite”.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.