Pentru persoanele care suferă de alergie la polen, ambrozia a devenit binecunoscută și reprezintă o plantă temută. Ambrozia este o buruiană greu de combătut și capabilă să producă mari cantități de polen cu proprietăți alergene. De aceea, nu mai este de mirare că dăunătoarea buruiană a intrat în atenția legiuitorului. De-acum, ea trebuie să se afle și în atenția proprietarilor de terenuri, ei având obligația de a o distruge.

Potrivit Legii 62/2018, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a efectua lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), în vederea evitării „instalării și răspândirii vegetației adventive invazive” și eliminării sale în cazul prezenței pe terenurile intra- sau extravilane. Aceeași Lege 62/2018 prevede că normele sale metodologice de aplicare vor fi elaborate de către Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului, în termen de 90 de zile.

 

Știri juridice

Acum, în „Monitorul Oficial” 785/2018 a fost publicată HG 707/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. În condițiile în care autoritățile i-au pus gând rău ambroziei de mai multă vreme, în primul articol al normelor metodologice se prevede că scopul asumat este „instituirea unor măsuri de prevenire, combatere și distrugere” a acestei plante ce-și are originea pe îndepărtatele meleaguri ale Americii de Nord.

Activitățile de verificare şi identificare a terenurilor infestate cu buruiana ambrozia vor demara primăvara, după ce planta a răsărit şi vor lua sfârșit, an de an, cel târziu până la data de 20 mai, când se poate observa o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii.

Autorităţile administraţiei publice locale, prin consilierii agricoli angajaţi sau prin alte persoane desemnate, ce fac parte din personalul propriu, se vor ocupa de verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale.

După cum reiese din recentele știri juridice, după efectuarea verificărilor „la fața locului”, autorităţile administraţiei publice locale vor alcătui, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an, un centralizator în care vor fi trecute suprafeţele de teren pe care s-a observat prezența buruienii ambrozia.

 

Spre știința proprietarilor…

Toţi proprietarii ori deţinătorii de terenuri, precum și administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi bazinelor piscicole pe ale căror proprietăți sau suprafețe administrate a fost identificată buruiana ambrozia vor primi o somație, după ce au fost înscriși în centralizator, cel târziu până la data de 5 iunie.

Acțiunile de verificare şi constatare a nerespectării prevederilor Legii (62/2018), după transmiterea somațiilor, vor fi efectuate de către o comisie mixtă – alcătuită din patru specialiști și un secretar (și constituită printr-un ordin al prefectului).

Ce mijloace de combatere și nimicire a buruienii ambrozia le sunt recomandate proprietarilor de terenuri? Cosirea repetată, erbicidarea, distrugerea prin folosirea uneltelor agricole, smulgerea, arăturile adânci, discuirile.

La fața locului, comisia va verifica conformarea la lege a proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcţii, administratorilor de drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, ape stătătoare, sisteme de irigaţii şi bazine piscicole, în prezenţa acestora. La constatarea contravențiilor vor fi aplicate primele sancțiuni.

 

Controalele și sancțiunile

În perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an, comisia va efectua primul control în teren, pe teritoriile tuturor localităților menționate în centralizator. Dacă în timpul controlului se va constata că pe terenuri se dezvoltă planta ambrozia se va aplica cea mai blândă sancțiune – avertismentul, fiind întocmit un proces-verbal. Acest act va fi întocmit în trei exemplare: unul revine contravenientului, cel de-al doilea este transmis primăriei pe raza căreia se află terenul infestat iar ultimul rămâne la Comisie.

În perioada 16-31 iulie a fiecărui an comisia va efectua un al doilea control, pe terenurile proprietarilor sau administratorilor sancționați anterior cu avertisment. Dacă la momentul celui de-al doilea control comisia va observa că nu s-au luat măsurile de distrugere a plantei ambrozia de către proprietari sau de către deținători ori administratorii sancționați anterior cu avertisment, va fi redactat un nou proces verbal, fiind aplicate amenzile cuvenite, după caz, persoanelor fizice și persoanelor juridice în cauză.

În cadrul acestui control vor fi realizate fotografii și filmări în zonele infestate cu planta dăunătoare. Seriile şi numerele proceselor-verbale cu sancţiunile aplicate vor fi înregistrate, de către secretariatul comisiei, într-un registru special, la sediul direcțiilor județene pentru agricultură.

Comisiei i se poate cere, de către Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii ori Ministerul Sănătății, să efectueze controale tematice suplimentare în localitățile în care-au fost descoperite focare de infestare a terenurilor cu planta ambrozia. An de an, vor fi realizate acțiuni de informare, constatare, verificare, sancționare, scopul fiind reducerea ariei de răspândire a acestei specii vegetale. Se va acționa până ce ambrozia va fi eradicată. (Probabil multă vreme, de acum înainte!)

 

Război total, contra… unei plante

Motivul acestui război înverșunat dus împotriva ambroziei e clar: puternicele sale proprietăți alergene și efectele asupra populației. Simpla inhalare a polenului de ambrozie declanșează, la persoanele vulnerabile, predispuse la alergii, o suită de manifestări neplăcute, specifice „febrei fânului”.

Teoretic, nimicirea ambroziei nu-i vreo mare scofală, în condițiile în care planta va fi stârpită orișiunde va fi găsită, de frica sancțiunilor. În practică, eradicarea dăunătoarei plante s-ar putea să nu fie posibilă prea curând, în România, chiar și-n cazul fericit în care distrugerea ei ar deveni un soi de sport național, pe care-l vor practica toți proprietarii de terenuri.

Ambrozia, spun botaniștii, are un sistem radicular foarte robust și dezvoltat. Este o plantă foarte adaptabilă. O plantă ale cărei rădăcini sunt foarte bine împlântate în „glia românească”, deși nu-i o specie băștinașă.

În orice caz, toți proprietarii de terenuri ar face bine să învețe s-o identifice și, mai ales, s-o stârpească cu hotărâre. Dacă declanșarea „febrei fânului” provocată de către ambrozie se lasă, de regulă, cu o mulțime de strănuturi, nerespectarea repetată a prevederilor legii se lasă cu amenzi capabile să-i dea frisoane aproape oricărui cetățean. Amenzile pot ajunge la 20.000 de lei, pentru persoanele juridice și la 5.000 de lei pentru persoanele fizice!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.