Creşterea populaţiei la 9 miliarde de persoane până în anul 2050, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, va determina o creştere semnificativă a cererii pentru alimente, furaje şi resurse regenerabile. La nivel internaţional, sectorul agricol va fi supus unor provocări majore, precum insuficienţa resurselor naturale şi schimbările climatice.

În acest context, agricultura trebuie să devină mai eficientă, iar productivitatea agricolă să fie îmbunătăţită pentru îndeplinirea principalelor obiective în domeniu şi, respectiv, pentru diminuarea efectelor/impactului de mediu ca urmare a provocărilor globale.

Un factor esenţial pentru creşterea productivităţii agricole şi reducerea pierderilor la recoltare îl constituie asigurarea protecţiei fitosanitare a culturilor prin aplicarea de produse de protecţie a plantelor performante care să permită obţinerea de producţii agricole de calitate, la preţuri avantajoase, dar cu reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane şi a mediului.

Astfel, se impune adoptarea unui Plan naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, care potrivit ştirilor juridice a fost adoptat prin Hotărârea nr. 135/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 205/2019.

Planul naţional de acţiune reprezintă un document strategic privind îmbunătăţirea continuă a utilizării produselor de protecţie a plantelor, fiind conceput în vederea obţinerii unui impact scăzut asupra consumatorilor, utilizatorilor, rezidenţilor şi trecătorilor, precum şi a ecosistemelor acvatice şi terestre, luând în considerare şi stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a reziduurilor de pesticide.

Prin intermediul Planului naţional de acţiune se dezvoltă şi se pune în aplicare sistemul de gestionare integrată a organismelor dăunătoare şi se încurajează introducerea produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active cu risc scăzut, a tehnicilor alternative pentru reducerea utilizării produselor de protecţie a plantelor.

Planul naţional de acţiune a fost elaborat în temeiul art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013, şi are în vedere următoarele:
a) stabilirea cadrului instituţional pentru realizarea utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor;
b) reducerea dependenţei de utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
c) reducerea riscurilor şi a efectelor utilizării produselor de protecţie a plantelor asupra sănătăţii umane şi a mediului;
d) promovarea gestionării integrate a organismelor dăunătoare şi a unor abordări şi tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice.

Obiectivele specifice ale PNA sunt următoarele:
a) instruirea şi certificarea utilizatorilor profesionişti, distribuitorilor şi consilierilor;
b) respectarea cerinţelor privind comercializarea produselor de protecţie a plantelor;
c) respectarea cerinţelor privind manipularea, depozitarea produselor de protecţie a plantelor, gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de produse de protecţie a plantelor;
d) reducerea riscurilor pentru consumator prin controlul reziduurilor de pesticide;
e) promovarea gestionării integrate a organismelor dăunătoare;
f) reducerea riscului de contaminare a apelor, solului şi aerului;
g) organizarea sistemului de inspecţie al echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor;
h) reducerea efectului de deviere a pulverizării aeriene;
i) reducerea utilizării produselor de protecţie a plantelor sau a riscurilor în anumite zone;
j) realizarea de programe de informare şi conştientizare privind reducerea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor;
k) reducerea impactului asupra insectelor polenizatoare.

Potrivit ştirilor juridice, distribuitorii care vând produse de protecţie a plantelor utilizatorilor neprofesionişti au obligaţia să furnizeze informaţii generale cu privire la riscurile pentru sănătatea umană şi mediu asociate utilizării acestora, în ceea ce priveşte pericolele, expunerea, condiţiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea şi eliminarea în siguranţă a deşeurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare privind deşeurile, la soluţiile alternative cu risc minim, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012, aprobată prin Legea nr. 63/2013.

Distribuitorii trebuie să solicite înregistrarea în vederea comercializării produselor de protecţie a plantelor de la Autoritatea Naţională Fitosanitară, conform legislaţiei specifice în vigoare.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.