O nouă măsură fiscală a fost adoptată recent, măsură care îşi propune să simplifice relaţiile dintre persoanele juridice şi stat.

În Monitorul Oficial nr. 507/2017 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

În actul normativ se prevede că aplicarea ștampilei pe contractele depuse, emise sau încheiate în relația firmelor și persoanelor fizice autorizate (PFA) cu instituțiile și autoritățile statului nu va mai fi necesară începând din penultima zi a lunii iulie 2017.

În acest moment, legislația nu exceptează în mod expres firmele și PFA-urile de la ștampilarea contractelor. Reglementarea actuală, art. V din Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015, prevede că persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.

Mai mult se prevăd sancţiuni în cazul în care autorităţile statului solicită ştampila pe astfel de documente. Se prevede că fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum şi entităţilor fără personalitate juridică aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale.

Potrivit ştirilor juridice, menţionăm că persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea. Această reglementare a rămas neschimbată şi se aplică în continuare.

Atenţie! Aceste prevederi sunt aplicabile persoanelor juridice de drept privat. În ceea ce le priveşte pe persoanele juridice de drept public ele sunt obligate în continuare să aplice ştampila pe documentele emise.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.