alocatie sustinerea familiei
Mulți dintre noi ne amintim când ni se spunea la școală că familia este celula de bază a societății. Fiecare dintre noi am înțeles de-a lungul timpului că „nu-ți alegi familia. Ea este darul  lui Dumnezeu pentru tine așa cum tu ești un dar pentru ea.”  (Desmond Tutu) Statul privește în mod pragmatic aceste aspecte și nu pune preț de multe ori pe ideea de susținere a unor familii cu care viața nu a fost așa de generoasă.

Sunt mulți oameni care au venit net lunar pe membru de familie sub 530 lei, sens în care statul a înțeles să le acorde o alocație pentru susținerea familiei, alocație al cărei cuantum variază în funcție de numărul de copiii pe care îi are familia în întreținere.

Ideea ca statul să le ofere un sprijin celor ale căror venituri nu le permit un trai cât de cât normal, pentru că decent ar fi prea mult spus, a fost un aspect pozitiv cu efecte benefice. Dar cum orice minune ține trei zile, la un moment dat statul a considerat că trebuie să îi și pedepsească pe cei care primesc această alocație, dar nu își achită taxele și impozitele locale. Zis și făcut!

Începând cu luna aprilie 2016, legiuitorul a decis să suspende drepturile ce reprezintă alocația pentru susținerea familiei pentru beneficiarii care nu și-au achitat obligațiile legale față de bugetul local.

Reconsiderându-și poziția, statul a decis să îndrepte acest aspect, sens în care a adoptat OUG 26/2016 pentru modificarea legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei care a fost publicată în Monitorul Oficial 486 din 29 iunie 2016. Prevederile sale intră în vigoare chiar de la publicare.

Cu ce noutăți legislative vine legiuitorul?

Legiuitorul a decis că începând cu 29 iunie 2016 plata alocației să nu mai fie suspendată dacă se constată că familiile beneficiare nu au achitat obligațiile legale față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

Până la recenta modificare, beneficiarii care primeau aceste drepturi de cel puțin 6 luni erau verificați până la 31 ianuarie a fiecărui an dacă și-au achitat taxele și impozitele la bugetul local aferente anului anterior. Dacă se constata că nu au achitat aceste obligații, primarul le comunica suma pe care o au de plătit și data scadenței, precum și dacă s-a decis să fie eșalonată, redusă sau scutită.

Dacă cei în cauză nu achitau până la 31 martie a fiecărui an taxele și impozitele, atunci primarul le suspenda, prin dispoziție, dreptul la alocație pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie. Imediat ce achitau aceste obligații, din luna imediat următoare celei în care au plătit, era reluată plata alocației. Regula era că dacă în cele 5 luni cât era suspendată alocația, beneficiarii nu achitau taxele și impozitele, dreptul al alocație înceta prin dispoziția primarului.

Ce sancțiuni prevede legea pentru nerespectarea prevederilor sale?

Știrile juridice prevăd că se va aplica o amendă de la 200 la 500 lei pentru următoarele fapte care sunt considerate a fi contravenții. Primarul are obligația a dispune obligatoriu evaluarea socio-economică a familiei prin anchetă socială ca să se verifice îndeplinirea condițiilor de acordare a alocației și de a comunica solicitanților în termen de 5 zile de la efectuarea anchetei dacă li se admite sau respinge cererea. În cazul în care nu procedează întocmai, se va aplica o amendă.

Primarul are obligația de a dispune efectuarea anchetei sociale la interval de 6 luni sau de câte ori este nevoie, în caz contrar săvârșește o contravenție care va fi pedepsită conform legii. Agenția teritorială are obligația de a dispune recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație și va comunica decizia sa debitorului în 15 zile, în caz contrar este pasibilă de amendă.

Ce trebuie să facă beneficiarii cărora li s-au suspendat drepturile în aprilie 2016?

Ne-am obișnuit cu ideea că trăim într-un stat birocratic în care trebuie să depui un teanc de hârtii ca să obții un drept cuvenit prin lege sau să ceri reacordarea acelui drept. De data aceasta, în mod surprinzător, cei cărora li s-a suspendat plata alocației pentru susținerea familiei în aprilie 2016 nu au de făcut nimic. Știrile juridice arată că plata acestor drepturi se va relua din oficiu și se vor acorda și sumele aferente perioadei în care plata a fost suspendată.

Absențele nemotivate duc la reducerea alocației

Având în vedere că acest ajutor din partea statului presupune nu doar un drept, ci și existența unor obligații corelative, legiuitorul a stabilit că pentru copii de vârstă școlară, inspectoratul școlar are obligația de a transmite agenției teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului școlar, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Această situație se transmite în format electronic și cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu și numărul de absențe.

Dacă se constată absențe nemotivate pe parcursul unui semestru școlar, cuantumul alocației se va diminua proporțional cu numărul absențelor: cu câte 20% pentru ficare copil care înregistrează de la 10 la 19 absențe, cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează 20 de absențe.

Această diminuare se va aplica începând cu luna următoare celei în care inspectoratul școlar a transmis situația absențelor și se va menține timp de 3 luni după care se va achita în cuantumul inițial.

Rețineți că dacă unul dintre copii finalizează cursurile învățământului general obligatoriu și nu a împlinit 18 ani sau unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale, acesta va fi luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar va fi exclus din numărul de copii al familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii din familiile care îndeplinesc condițiile legale.

Beneficiarii legii

 Nu ar trebui să îi judecăm pe cei care trăiesc din ajutorul social sau beneficiază de acordarea alocației pentru susținerea familiei. Statul este cel care le întinde o mână de ajutor și le oferă o șansă, pentru că „în toate manierele posibile, familia este o legătură către trecut și un pod către viitor”  (Alex Haley) și este rolul statului să îi susțină pentru a încerca să elimine inechitatea socială.

„Doar cei care s-au ajutat singuri știu cum să-i ajute pe alții.”  (George Bernard Shaw)

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.