mnyUna dintre vorbele preferate ale lui Henry Ford era că un angajator nu plătește salariile, pentru că angajatorul s-ar ocupa numai de administrarea banilor, clienții fiind cei care achită simbriile lucrătorilor. Ce-ar fi dacă am încerca să adaptăm acest principiu pentru angajații statului? Oare cum ar suna?

Când vine vorba despre angajații din sectorul public s-ar putea spune, deci, că nu statul – prin autoritățile și instituțiile sale – achită salariile bugetarilor, că el se ocupă doar de administrarea banilor. Cine plătește salariile angajaților? Contribuabilii, în totalitatea lor! Atunci când angajații statului se consideră nedreptățiți, instituția angajatoare ar putea da socoteală, în justiție, cu privire la modul în care-au fost administrate și repartizate fondurile salariale.

OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 a stabilit că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile/autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1.01-31.12.2016, trebuie realizată astfel:

– în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se achită 5% din valoarea titlului executoriu,

– în al doilea an (de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie) se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu,

– în al treilea an se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu,

– în al patrulea an se plăteşte 25% din valoarea titlului,

– în al cincilea an se plăteşte 35% din valoare.

Procedura de plată eşalonată e aplicabilă şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1.01-31.12.2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii privind acordarea unor drepturi salariale personalului bugetar.

 

Noutăți legislative

Ordinul 2384/2016 al ministrului justiției privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești a fost publicat în „Monitorul Oficial” 565/2016. Reglementarea statornicește modul în care se va efectua plata sumelor prevăzute în hotărâri pronunțate în justiție în ceea ce privește acordarea unor drepturi salariale stabilite în beneficiul personalului care activează în instituțiile pentru care calitatea de ordonator principal de credite e deținută de către ministrul justiției, care devin executorii în intervalul 1.01.2016-31.12.2016.

De asemenea, reglementarea se referă și la modul în care va fi realizată plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii ce îmbracă forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor ce sunt prevăzute în titluri executorii ce privesc acordarea unor drepturi de natură salarială angajaților din instituțiile pentru care calitatea de ordonator principal de credite e deținută de către ministrul justiției. Și aici titlurile trebuie să intre în categoria celor devenite executorii în intervalul 1.01-31.12.2016.

Din ultimele noutăți legislative rezultă că achitarea sumelor datorate în baza unor titluri executorii, conform celor mai sus prezentate, va fi efectuată în mod eșalonat, în cinci tranșe, în acord cu prevederile OUG 57/2015 (cu al său articol 15).

În ceea ce privește acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile pentru care ministrul justiției deține calitatea de ordonator principal de credite (devenite executorii în ianuarie-decembrie 2016), achitarea sumelor se va face în cele cinci tranșe, eșalonat, sumele fiind actualizate, fiecare în parte, cu indicele prețurilor de consum.

La sumele actualizate în modul de mai sus va fi acordată dobânda legală remuneratorie, socotită de la momentul în care a rămas executorie hotărârea judecătorească. Datele aferente achitării tranșelor statornicite de către OUG 57/2015 vor fi transmise ordonatorilor de credite care le asigură finanțarea, de către structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terțiari de credite.

Datele primite de la ordonatorii terțiari de credite vor fi transmise direcției financiar-contabile din cadrul ministerului de justiție, de către structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite, după ce-au fost centralizate.

Direcția financiar-contabilă a ministerului are să centralizeze, conform recentelor știri din contabilitate, datele obținute de la ordonatorii secundari și terțiari de credite finanțați prin bugetul ministerului justiției și are să propună ministerului finanțelor modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs și pentru proiectul de buget pe anii ce vor urma.

Achitarea sumelor care sunt datorate în baza unor titluri executorii conform Ordinului 2384/2016 va fi efectuată de către instituția care are calitatea de angajator în temeiul unor state nominale, diferite de cele destinate plății salariilor și indemnizațiilor.

Cândva, întrebată fiind „care-i rețeta fericirii”, Jane Austen a afirmat că, așa cum umblă vorba-n târg, secretul fericirii ar fi… un salariu consistent. Din perspectivă salarială, există bugetari fericiți, dar și bugetari care n-au fost găsiți acasă „când s-o-mpărțit norocu”, cum zice cântecul.

Erau, pesemne, plecați la lucru, la stat. Unii susțin că norocul trebuia să-i caute și la birou, nu doar acasă. Dar ce, norocul ține seama de reguli sau de opiniile oamenilor?!

Statul, însă, trebuie s-o facă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.