Codul fiscal a suferit recent, potrivit noutăţilor legislative, unele modificări. Actul normativ care a adus aceste modificări este Ordonanţa nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 706/2017.

Modificările aduse

Deducerea limitată în cazul cheltuielilor reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate. În prezent, cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, sunt integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, indiferent de nivelul veniturilor înregistrate din înstrăinarea creanţelor respective. Începând cu 1 ianuarie 2018 aceste creanţe vor fi deductibile în limita plafonului de 30%.

Introducerea unor prevederi noi în scopul clarificării încadrarea veniturilor din activităţi independente ca fiind obţinute din România sau din străinatate, astfel:
Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, cu excepţia drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obţinute din Romania, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinatate.
-Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Au fost introduse prevederi privind notificarea încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, care datorează un impozit pe venitul stabilit ca norma anuală de venit şi celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi au optat pentru sistemul real. În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalcularii plăţilor/plăţilor anticipate stabilite în contul impozitului anual datorat.

În cazul veniturilor din alte surse se introduce menţiunea că, în cazul în care impozitul nu poate fi reţinut la sursă persoana fizica care realizează venitul are obligaţia declarării veniturilor în declaraţia 200.

Pe lângă aceste prevederi au fost stabilite şi accizela la carburanţi, modificare care va duce la scumpiri la pompă.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.