medcNimeni nu poate ocoli doctorul, dar sistemul medical autohton îi îngrozeşte pe unii români mai rău decât boala. De teama spitalelor, mulţi preferă clinicile private sau tratamentele în străinătate. Numeroşi doctori şi-au luat tălpăşiţa, şi ei, într-acolo.

Pacienţii s-au săturat să fie cobaii spitalelor iar medicilor li s-a acrit de nesfârşita reformă a sistemului de sănătate. Cât s-a avansat? Ocupăm acelaşi loc fruntaş la tuberculoză (“boala sărăciei”) şi boli de inimă. Păi, cum să nu te doară inima când vezi ce se întâmplă în jur?!

Apariţia HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 intră în categoria ştirilor juridice de mare interes, pentru noi toţi.

Spitalele sunt supraîncărcate. Acest lucru se observă şi prin costurile finanţării sistemului medical. De-acum, însă, se va pune accent sporit pe profilaxie şi pe serviciile medicale oferite în regim ambulatoriu (în afara spitalului).

Internările? Se vor face doar când e nevoie cu-adevărat. Că prea s-a abuzat de ele!

Indiferent de ştirile din fiscalitate, furnizorii de medicamente au ştiut mereu să facă afaceri de succes. Dar esenţial este ca pacientul să nu iasă-n pierdere, adică interesele sale să fie cât de cât reprezentate!

 

La spital… Nu-i la fel pentru toţi!

Cetăţenii care nu (mai) au calitatea de asigurat (şi sunt cu duiumul) nu pot beneficia de aceleaşi servicii precum asiguraţii.

Pachetul minimal de servicii va fi acordat celor ce nu-şi pot dovedi statutul de asigurat. El înglobează servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare destinate exclusiv urgenţelor medico-chirurgicale şi afecţiunilor epidemice, monitorizării evoluţiei sarcinii (şi lăuziei), planificarea familială (din exces de “planificare” s-o fi depopulat România?) şi serviciile de prevenţie.

Cam firav acest pachet, destinat neasiguraţilor (muncitori la negru, şomeri neindemnizaţi, agricultori “de subzistenţă”). S-o spunem necenzurat: ca beneficiar al minimalului poţi muri cu zile, plângând pe treptele spitalului, dacă situaţia ta medicală n-a fost calificată ca având un nivel de prioritate ridicat!

Pachetul de servicii de bază e destinat asiguraţilor. Include serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte câteva servicii la care au dreptul plătitorii de CASS.

Mai nou, din pachetul de servicii de bază a fost scoasă medicina complementară (fitoterapie, homeopatie). Însă, prin Contractul-cadru nou aprobat, unităţile medicale sunt obligate să suporte, pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă, toate cheltuielile pentru soluţionarea respectivelor cazuri. Adică şi pentru medicaţie!

Pacienţilor cu afecţiuni cronice şi schemă curativă fixă li se pot prescrie, de către medicii specialişti, medicamente pentru intervale de până la 92 de zile. Perioada e fixată, în consens, între medic şi asigurat. Asiguraţii în cauză nu vor mai beneficia de-o altă prescripţie medicală pentru aceeaşi boală cronică în intervalul de prescripţie medicală.

Tot conform Contractului-cadru, în bolile acute perioada maximă de prescripţie a medicamentelor a fost majorată, de la 5 la 7 zile, în vreme ce limita minimă a rămas aidoma, de 3 zile. Bebeluşii (0-12 luni) beneficiază de medicamente gratuite, fără plafonare cantitativă ori de costuri – suportate de la Fondul unic.

Pentru asiguraţi, pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală primară include serviciile medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, acutizările unor afecţiuni cronice şi afecţiuni cronice; serviciile medicale de prevenţie; serviciile medicale la domiciliu.

Va fi acordată o unică consultaţie de persoană, pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a acordat primul ajutor sau care-a fost rezolvată la cabinetul medical. De asemenea, pentru acelaşi episod de tulburare acută sau în acutizările bolilor cronice se acordă maximum 3 consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi urmărirea evoluţiei cazului. Dar dacă sunt, totuşi, necesare mai multe consultaţii? Banul rezolvă tot!

Dincolo de cuvintele mari din legislaţie, nici asigurarea la stat nu-i mare scofală. Descoperi asta abia după ce te-ai îmbolnăvit. Asigurarea privată de sănătate? Nu-i pentru buzunarul oricui!

Prioritatea la tratament şi internare

Nivelul de prioritate zero este declarat în afecţiunile ameninţătoare pentru viaţă (se impune trimiterea imediată pentru spitalizare de urgenţă, fiind obligatorie acordarea primului ajutor), în vreme ce nivelul de prioritate 1 este reprezentat de afecţiunile în care lipsa de intervenţie presupune ivirea unor complicaţii majore.

Prioritatea de nivel 2 înseamnă o situaţie clinică neameninţătoare de viaţă, dar în care poate surveni deteriorarea funcţională iar nivelul de prioritate 3 necesită evaluarea complexă, pentru pacienţii stabili cu afecţiuni ce nu prezintă potenţial de deteriorare rapidă. Aşa se face trierea pacienţilor!

Şi aplicarea noii reglementări e prioritară. Programul legislativ introdus prin HG nr. 400 va fi pus în practică foarte curând, de la 1.06.2014.

Conform acestor ştiri juridice, criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor neasiguraţi în regim de spitalizare continuă sunt: urgenţa medico-chirurgicală în care e pusă-n pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea urgenţei, bolile cu potenţial endemoepidemic şi naşterea.

Există şi-un pachet minimal de servicii medicale pentru medicina dentară. Aici sunt incluse operaţiunile terapeutice de urgenţă, precum pansamentul calmant (hai să stingem incendiul cu pipeta!), chiuretajul alveolar (dispar până şi ruinele foştilor dinţi) şi reparaţia protezei (ce proteză dentară, când neasiguratul n-are nici pâine, să mestece?).

Concluzia? Române, ţine-te bine cu dinţii de sănătate, să n-ajungi client al spitalelor. În ţara tuturor posibilităţilor poţi deveni, uşor, beneficiar al pachetului minimal de servicii. Minimal înseamnă… nimica toată!

Furnizorii de servicii vor fi obligaţi să nu mai ceară bani de la pacienţi pentru serviciile oferite-n virtutea pachetelor de servicii medicale. O prevedere firească, în orice ţară civilizată! Când va fi şi respectată?!

Se petrec, însă, episoade mult mai grave decât consacrata şpagă, precum cel recent, de la spitalul de arşi din capitală. Acolo, vedetele dornice de remodelări faciale şi corporale efectuate din bisturiu  (“imaginea contează”, nu contează că-i măsluită) erau internate, cu diagnostic fictiv.

Ţara arde! Baba suferă la frumuseţe (chirurgie estetică)! Sistemul medical, aflat pe marginea prăpastiei, e bolnav, se spune, de subfinanţare. Oare?

Cetăţeanul simplu plăteşte CASS-ul, în vreme ce fiecare operaţie făcută la spitalul de arşi pentru mofturile unor «artişti» costa mii de lei, decontaţi ilegal de la casa de asigurări. Vi se pare un sistem medical sănătos?

Să nu mai tratăm boala cu… indiferenţă!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.