miting 

Iar este deviată circulația. O fi vreun accident? Of, iar o să întârzii la serviciu! După vreo 10 minute de stat în trafic și o ploaie de claxoane care cădea din toate părțile, ne-am urnit. Cu greu, ce-i drept! Mergând cu viteza melcului am văzut din „goana” mașinii că era o manifestație publică în acea piață și de aceea se blocase traficul.

A devenit o obișnuință să ne manifestăm în mod liber opiniile și să le facem cunoscute și celor din jur. Acesta este unul dintre avantajele democrației: libertatea de exprimare. Motivele pentru care oamenii simt nevoia să facă acest lucru sunt însă diverse.

„În ispită când cădem,/Protestăm cu vehemență;/Avem criză de sistem/Și umor din abundență!” (Girel Barbu). Până la urmă dacă manifestația respectivă rămâne fără rezultat, românului îi rămâne umorul, că tot se poartă să faci haz de necaz!

Imediat după 1989 când românul era avid să iasă în stradă pentru te miri ce, legiuitorul fiind copleșit de avalanșa protestelor de la acea vreme a elaborat legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 25 septembrie 1991. Această lege a făcut parte din categoria noutăți legislative de la acea vreme.

Ce trebuie să faci ca să obții acordul de a manifesta legal?

Să presupunem că un grup de persoane decid să manifeste pentru a-și susține punctul de vedere în mod public vis-a-vis de o problemă arzătoare. În primul rând, trebuie să faceți o cerere scrisă către primăria pe a cărei rază teritorială se va desfășura manifestația. Rețineți că cererea trebuie să o depuneți cu cel puțin 3 zile înainte de data la care ați programat manifestația.

Ce trebuie să cuprindă cererea?

Pentru a fi siguri că obțineți acordul primarului de a manifesta în mod liber trebuie să menționați în cererea pe care o depuneți: denumirea sub care este cunoscut grupul care organizează manifestația, scopul, locul, data acțiunii respective, urmând a preciza ora de începere și a celei de final. Trebuie să precizați care sunt traseele de afluire (adică pe unde veți manifesta, care este ruta) și defluire (adică în ce direcții o vor lua oamenii la spartul târgului), numărul aproximativ al participanților (se presupune că aveți ideea cam câți vor fi), persoanele împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare. Nu uitați să cereți sprijin și din partea consiliului local, al poliției locale și jandarmeriei.

Declarația prin care solicitați să manifestați trebuie depusă și la jandarmerie cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua respectivă.

Ce se întâmplă după ce depuneți cererea?

Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice este formată din primar, secretarul comunei sau al orașului, reprezentanții poliției și jandarmeriei. Primarul, deși face parte din această comisie de avizare, poate să accepte sau nu propunerea acesteia, de a aviza sau nu protestul respectiv.

Surpriza acestei legi este că dacă primarul este de acord cu respectiva manifestație nu trebuie să facă absolut nimic, adică nu trebuie să emită vreun acord în acest sens. Doar dacă dorește interzicerea acelei manifestații, legea îl obligă să comunice în scris organizatorului motivarea pentru care a luat această decizie. Rețineți că primarul trebuie să comunice avizul negativ în termen de 48 de ore de la data la care ați depus cererea.

De obicei, primarul interzice desfășurarea unei adunări publice dacă în perioada, locul și pe traseele unde s-a cerut avizarea se vor executa lucrări edilitar-gospodărești ample sau dacă are anumite date din care rezultă că acea manifestație nu va fi pașnică și nu va respecta regulile impuse de lege.

Acesta este un succes în fața avalanșei de hârtii care însoțesc de obicei orice cerere ! Concret, dacă în 48 de ore de la depunerea cererii pentru a organiza acea manifestație nu primiți nicio veste, puteți să vă exprimați public opiniile fără grijă că ați săvârși vreo ilegalitate! Practic, nu trebuie să așteptați nicio aprobare expresă pentru demersul dumneavoastră.

Ce tipuri de adunări publice nu trebuie declarate în prealabil?

Dacă adunarea pe care o veți organiza reprezintă o manifestație cultural-artistică, sportivă, religioasă, comemorativă sau ocazionată de o vizită oficială sau se desfășoară în exteriorul sau în interiorul sediilor sau imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat, nu aveți obligația de a face depune vreo cerere.

Dacă cei care organizează aceste tipuri de adunări publice simt că s-ar putea solda cu acte de dezordine sau manifestări violente, atunci în mod cert trebuie să solicite ajutorul primăriilor și jandarmeriei.

Sigur că în prezent cea mai folosită formă de a exprima opiniile este mitingul. Rețineți că mitingul nu este o excepție de la regulă și pentru a nu avea probleme cu legea, anunțați dinainte organizarea lui.

Care sunt regulile pe care trebuie să le respectați pentru a fi în legalitate în cadrul acelei adunări?

În primul rând, manifestația respectivă trebuie să se desfășoare pașnic și civilizat fără a afecta transportul în comun sau funcționarea instituțiilor de învățământ, culturale, de sănătate, în general fără a crea deranj deloc. La ora 23:00 trebuie să încetați manifestația respectivă și să mergeți liniștiți spre case.

Nu aveți voie să vă abateți de la traseele indicate în cererea formulată către primărie. Nu vi se va permite să manifestați în aproprierea gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare.

Este bine să știți că legea interzice desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte în același loc sau pe aceleași trasee. Astfel, sper să nu aveți ghinionul să mai solicite și alt grup o avizare de manifestație pe același traseu cu cel cerut de dumneavoastră. Curat murdar ghinion dacă se va întâmpla așa ceva!

Aveți obligația de a vă delimita spațiul în care se va desfășura acea adunare prin anumite semne vizibile și distinctive. De multe ori sunt necesare anumite amenajări speciale pe care organizatorii le solicită consiliilor locale. Acest serviciu aveți obligația de a-l achita anterior desfășurării adunării respective.

Nu aveți voie să aveți băuturi alcoolice, droguri, arme (materiale explozive, substanțe lacrimogene cu efect paralizant, dispozitive cu șocuri electrice etc.) și nici să permiteți participarea celor aflați în stare de ebrietate.

Care sunt sancțiunile prevăzute de lege pentru încălcarea dispozițiilor ei?

Dacă se încalcă prevederile legii, cei vinovați răspund disciplinar, contravențional, civil și chiar penal.

Se va aplica o amendă de la 1.000 la 10.000 lei pentru cei care desfășoară adunări publice fără să le înregistreze (se referă la cele pentru care există obligativitatea anunțării autorităților), dacă nu se respectă orele de desfășurare, traseele de deplasare sau se depășește perimetrul destinat acelei adunări. Aceeași amendă se va aplica și organizatorilor dacă nu solicită participanților să întrerupă adunarea respectivă dacă constată că a degenerat în manifestări violente.

Vor scoate din buzunar între 500 și 5.000 lei cei care participă la adunări publice care sunt declarate ca fiind interzise și refuză să părăsească locul respectiv după ce au fost somați de organele de ordine. Aceeași sumă li se va aplica și celor care instigă, inițiază sau chiar recurg la acțiuni violente cu intenția de a tulbura adunările publice.

Cei care organizează contramanifestații în același timp sau loc cu o adunare publică și cei care introduc sau consumă băuturi alcoolice în locul unde se desfășoară adunarea publică pe durata acesteia, vor suporta aceeași amendă.

Toate contravențiile de mai sus se vor constata de către polițiști, ofițeri, subofițeri de jandarmi, de primari sau de împuterniciții acestora.

În categoria noutăți legislative s-a încadrat și legea 31/2004 care a modificat legea 60/1991 și a stabilit care fapte constituie infracțiuni. Astfel, va fi catalogată ca infracțiune introducerea sau portul de către persoanele participante în locurile destinate pentru acea adunare publică, a armelor de orice fel, a materialelor explozive sau incendiare, a substanțelor cu efect paralizant. Pedeapsa va fi închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

Dacă cei care manifestă se opun prin violență față de organizatori, de forțele de ordine și îi împiedică să își exercite atribuțiile pentru asigurarea ordinii, pedeapsa va fi închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

În loc de concluzii…

Dacă vă decideți să vă exprimați public punctul de vedere față de o chestiune arzătoare și vreți să organizați o manifestație publică, asigurați-vă că sunteți în legalitate, ca să nu riscați aplicarea unei amenzi sa chiar închisoarea! Deși poate părea că autoritățile vă cer multe detalii vis-a-vis de acea adunare publică, ar fi bine să urmați cuminți toți pașii solicitați. Chiar dacă legea 60/1991 nu a mai fost modificată decât în 2004, eu cred că se încadrează astăzi în categoria noutăți legislative fiind mai actuală ca atunci când a fost adoptată!

De cele mai multe ori cauza și efectul acestor adunări publice este că : După zile de proteste/Cu lozinci și manifeste;/În țară  or să cadă/Ceață, ploi și zăpadă… (Girel Barbu).

   

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.