Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ar putea suferi modificări în viitorul apropiat, potrivit unui proiect de lege pus recent în dezbatere publica pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Printre principalele modificări aduse de acest proiect se află şi instituirea unor pârghii care să conducă la reducerea evaziunii fiscale, precum şi la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala privind datoriile la bugetul de stat sau local, în cazul menţiunilor avand ca obiect transmiterea partilor sociale la societatile cu răspundere limitată.

Oficiul registrului comertului va transmite de îndata, pe cale electronica, hotărârea adunării asociaţilor privind transmiterea părţilor sociale si Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, insoţită de adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala privind obligaţiile fiscale şi alte obligaţii ale societăţii la bugetul de stat, formulata de ORCT.

Organul fiscal competent va transmite ORCT, pe cale electronica, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării hotărârii în Buletin, certificatul de atestare fiscala. In cazul in care, dupa primirea solicitarii ORCT, organul fiscal competent decide sa supuna contribuabilul inspectiei fiscale, aceasta va fi efectuata în interiorul termenului de 30 zile, urmand ca, in toate cazurile, sa se elibereze certificatul de atestare fiscala.

În situaţia în care contribuabilul figurează înscris cu obligatii fiscale şi alte obligatii bugetare, cererea de inregistrare in registrul comerţului a mentiunii avand ca obiect transmiterea părtilor sociale va fi respinsa.

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala se stabileste prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscala si Oficiul Naţional al Registrului Comertului.

Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale.

La solicitarea inregistrarii în registrul comertului a menţiunii avand ca obiect transmiterea partilor sociale se va depune, de catre solicitant, in sustinerea cererii de inregistrare, certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice/juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local.

Lege va intra în vigoare în termen de 9 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 110 alin. (3)-(7), care vor intra in vigoare in termen de 90 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Acest termen a fost motivat de necesitatea modificarii sistemului informatic integrat al ONRC la nivel national, a instrucţiunilor si a procedurilor operaţionale de lucru, a fluxului operational, al formularisticii utilizate in activitatea ONRC, precum si a legislatiei subsecvente (ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea normelor metodologice de tinere a registrelor prevăzute de lege, de efectuare a inregistrarilor si de furnizare a informatiilor, hotarare de Guvern pentru aprobarea modelelor de cerere de inregistrare, declaratie privind autorizarea functionarii, certificat de inregistrare, pentru suplimentarea de personal.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.