Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie prevăzută de lege. Potrivit ştirilor juridice cuantumul acestei indemnizaţii se modifică având în vedere preţurile actualizate.

Astfel, luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite menţinerea unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi faţă de care statul şi societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită, cuantumul a suferit recent unele modificări.

În Monitorul Oficial nr. 1028/2018 a fost publicată OUG nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război.

Modificările intervenite

Ordonanţa de urgenţă prevede că invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:
a) invalizilor de război:
– 1.500 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
– 1.000 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;
– 900 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;
b) veteranilor de război:
– 600 de lei lunar;
c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:
– 600 de lei lunar.”

Menţionăm că modificările sunt semnificative, în vechea reglementare se prevedea: Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:
a) invalizilor de război:
– 259 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
– 231 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;
– 196 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;
b) veteranilor de război:
– 161 de lei lunar.
c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:
– 161 de lei lunar.

Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute mai sus, şi un spor de câte 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.

De asemenea se prevede că indemnizaţiile şi sporurile acordate în baza prezentei legi nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.

OUG nr. 103/2018 va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019, astfel, plata indemnizaţiilor mărite se va efectua începând cu luna februarie.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.