pensie de serviciu(1)

După 5 ani de așteptare, iată că legiuitorul a readus grefierilor pensiile speciale care le fuseseră tăiate pe nedrept în 2010. După ce li s-a tăiat aproape 80% din pensie, iată că a venit și momentul  în care primesc înapoi ceea ce de drept li se cuvine.

Legiuitorul a stabilit categoriile de persoane care vor primi pensia de serviciu, condițiile de acordare, cuantumul și actele ce trebuie depuse în vederea obținerii acestui drept. Astfel, în Monitorul Oficial  670 din 3 septembrie 2015 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice din 26.08.2015. Prevederile au intrat în vigoare chiar de la data publicării.

Cine va beneficia de pensie de serviciu?

Noutățile legislative precizează că vor putea solicita pensia de serviciu cei care la data respectivă au vârsta de 60 de ani, au o vechime de specialitate de cel puțin 25 ani ca și grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT și tehnician criminalist.

Intră sub incidența legii și cei pensionați anterior datei de 25 iulie 2015 care sunt beneficiarii unei pensii din sistemul public, au o vechime în specialitate de cel puțin 20 de ani, au 60 de ani și, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanțelor, parchetelor, al fostelor notariate de stat, fostelor arbitraje de stat.

 Știrile juridice arată că pot cere pensie de serviciu și cei pensionați anterior datei de 25 iulie 2015 care sunt beneficiarii unei pensii din sistemul public, la data pensionării au avut altă ocupație, au cel puțin 25 de ani ca și personal auxiliar de specialitate sau tehnician criminalist, au 60 de ani și au fost eliberați din funcție din motive neimputabile lor.

La categoriile de mai sus se adaugă și executorii judecătorești care sunt beneficiarii unei pensii din sistemul public de pensii, au 60 de ani și o vechime ca și executor de cel puțin 20 de ani.

 Cum se va calcula pensia de serviciu?

Cuantumul acesteia va fi de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. Rețineți că în baza de calcul vor intra și sporurile. Salariul de bază brut care va fi luat în considerare la baza de calcul este cel stabilit conform coeficientului de multiplicare și valorii de referință sectorială la care se adaugă sporul privind nivelul de instanță, salariul de merit, spor fidelitate, confidențialitate, vechime în muncă, spor de risc și suprasolicitare, realizate de personalul auxiliar aflat în activitate. Baza de calcul nu cuprinde sumele primite cu titlu de premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade sau alte drepturi fără caracter salarial.

Rețineți că pensia se va  majora cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în plus peste vechimea în specialitate de 25 de ani fără a depăși baza de calcul, respectiv se va diminua cu 1% pentru fiecare an minus față de vechimea de 25 de ani.

Ce acte trebuie să cuprindă dosarul de pensie?

   Cei care îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia de serviciu, vor întocmi cu grijă dosarul pe care îl vor depune la casa de pensii de la domiciliul lor. Vor pune în dosar următoarele acte: cererea, actele pe care le-au depus atunci când li s-a stabilit pensia în sistemul public, copia ultimei decizii de pensionare sau talonul de pensie, adeverința-tip de la ultimul angajator în care se va preciza vechimea în specialitate/funcția și baza de calcul.

Pensia de urmaș

Acest tip de pensie se stabilește din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți. Astfel, este de 50% pentru un singur urmaș, de 75% pentru doi și de 100% pentru 3 sau mai mulți urmași.

Rețineți că pensia de serviciu a susținătorului decedat se va actualiza prin aplicarea procentelor corespunzătoare ratei inflației utilizate la stabilirea valorii punctului de pensie de la data decesului și până la data stabilirii pensiei de urmaș.

Știrile juridice precizează că drepturile de pensie de urmaș stabilite ca urmare a opțiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaș stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat se vor acorda din luna următoare depunerii cererii.

Pensia de serviciu sau pensia pentru limită de vârstă?

În momentul în care se stabilește pensia de serviciu se va stabili și pensia pentru limită de vârstă. Rețineți că acest lucru nu se poate aplica celor pensionați pentru limită de vârstă anterior datei de 25 iulie 2015.

Dacă cel îndreptățit la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, se va stabili doar pensia de serviciu care, de altfel, are regimul unei pensii pentru limită de vârstă. La data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, persoana în cauză va depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

 Cei care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată sau de invaliditate, își vor păstra această calitate cu toate drepturile și obligațiile aferente până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.

 Noutățile legislative precizează că dacă pensia de serviciu este mai mică decât cea din sistemul public, se va plăti cea cu cuantumul cel mai avantajos. Pensia de serviciu se va actualiza, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflației utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie.

De când se achită pensia de serviciu?

Aceasta se va plăti începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa de pensii, respectiv de la data eliberării din funcție a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor, parchetelor, a personalului de specialitate, a tehnicienilor criminaliști, aflați în activitate la data depunerii cererii de pensionare.

Principiul dreptului câștigat

  Cei care au contribuit toată viața achitând contribuții la stat din salariile primite și, la capătul carierei, au primit o pensie într-un anumit cuantum, nu se pot trezi peste noapte că s-a șters cu buretele ceea ce inițial li s-a dat.

Prin reintroducerea pensiilor de serviciu se dă eficiență principiului dreptului câștigat pe care statul român ar trebui să învețe să îl respecte, nu să meargă pe principiul că „ce dă guvernul este mai întâi luat. (John Coleman)

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.