Lupta împotriva prevenirii şi combaterii consumului de droguri este una care se intensifică. În acest sens Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018.

Obiectivul Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 – 2018 îl constituie implementarea măsurilor de prevenire în scopul evitării începerii consumului de droguri, întârzierii debutului acestuia, evitării trecerii la un consum cu risc mai mare şi promovării unui stil de viaţă sănătos, aşa cum sunt ele definite în cadrul art. 4. alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi totalitatea programelor şi serviciilor ce fac parte din circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri, sistem şi circuit definite în art.1 lit. j) şi k) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Schimbările preconizate
Potrivit noutăţilor legislative, prin proiectul de modificare a Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2015, se urmărește amendarea următoarelor prevederi ale Programului:

a) modificarea prevederile art. 3 în vederea corelării alocărilor bugetare anuale, care pot fi insuficiente, în vederea realizării obiectivelor din subprogram, creându-se astfel posibilitatea  reluării activităţilor în anii următori, în concordanţă cu bugetul alocat;

b) reformularea măsurii de implementare a) din Subprogramul I, din motive de coerenţă a conceptelor utilizate în managementul proiectelor, în sensul asigurării coerenţei terminologice şi conceptuale dintre populaţia vizată de subprogram (populaţia şcolară) şi populaţia menţionată iniţial în măsura d) – preşcolarii şi elevii de gimnaziu) – populaţia şcolara include toate ciclurile de invăţămant;
c) eliminarea măsurii de implementare din Subprogramul I  din cauza faptului că existenţa unei „reţele de prevenire a consumului de droguri, specializată, formată din cadre didactice, consilieri şcolari, voluntari, potrivit principiului educaţiei de la egal la egal, prin implementarea unor proiecte de informare, educare şi conştientizare privind consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive” este o activitate (şi nu o măsură) subsecventă fiecăreia dintre celelalte 5 tipuri de măsuri;
Măsurile de implementare vor avea următorul cuprins:

a) sensibilizarea şi  conştientizarea părinţilor în legătură cu rolul  factorilor familiali de risc şi de protecţie în consumul de droguri, prin implementarea unei campanii naţionale de prevenire în familie;

b) informarea, sensibilizarea şi educarea populaţiei generale în legătură cu efectele consumului de droguri, prin implementarea unei campanii naţionale media de reducere a stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;
c) informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei şcolare în legătură cu efectele şi riscurile consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, corelativ cu promovarea alternativelor sănătoase de viaţă şi petrecere a timpului liber, prin implementarea unei campanii naţionale media de prevenire a consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în mediul şcolar;
d) informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei generale în legătură cu efectele şi riscurile consumului de canabis, corelativ cu promovarea alternativelor sănătoase de viaţă şi petrecere a timpului liber, prin implementarea unei campanii naţionale media de prevenire a consumului de canabis;
e) promovarea, în comunitate și în mediul privativ de libertate, a circuitului integrat de asistență a consumatorilor de droguri, inclusiv a intervențiilor de prevenire a supradozei ca abordare de sănătate publică, prin implementarea unei campanii naționale de informare;
f) reducerea riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri, inclusiv consumului injectabil, ca abordare de sănătate publică, prin implementarea unei campanii de informare şi reducere a riscurilor în mediile recreaţionale de risc – concerte, festivaluri şi  pe litoral.
În concluzie, se urmăreşte  se urmărește armonizarea conţinutului Programului cu prevederile legislaţiei specifice acordării finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, respectiv Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.