Mult anunţata Comisie de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro a fost adoptată înfiinţată recent.

În Monitorul Oficial nr. 273/2018 a fost publicată OUG nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro.

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă stabilirea unei date concrete în această privinţă presupune realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce priveşte convergenţa reală, structurală şi instituţională, domenii în care sunt necesare progrese importante.

În acest context se impune luarea unor măsuri de urgenţă, cu privire la constituirea unui organism având ca obiectiv realizarea unui plan naţional pentru trecerea la moneda euro, care să stabilească o serie de acţiuni concrete pe mai multe paliere, tehnice, organizatorice, juridice şi de comunicare, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv.

Comisia Naţională are rolul de a pregăti calendarul de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere şi de adoptare a monedei euro, precum şi acţiunile necesare pentru pregătirea economiei şi societăţii româneşti, asumate prin consens de toţi participanţii la acest proces, care se includ în Planul naţional de adoptare a monedei euro.

Cum va fi alcătuită Comisia?

OUG nr. 24/2018 prevede că, Comisia Naţională este alcătuită din:
a) 2 reprezentanţi ai Consiliului de Programare Economică şi alţi experţi independenţi, desemnaţi de prim – ministru, prin decizie, în condiţiile legii;
b) 2 reprezentanţi ai Academiei Române;
c) câte un expert desemnat de fiecare partid politic parlamentar;
d) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale;
e) câte un reprezentant al confederaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional;
f) ministrul finanţelor publice;
g) ministrul delegat pentru afaceri europene;
h) un reprezentant al Băncii Naţionale a României;
i) preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară;
j) 5 personalităţi ale ştiinţei, culturii şi vieţii academice universitare, desemnate de prim – ministru, prin decizie, la propunerea Consiliului de Programare Economică;
k) 5 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul economic, desemnaţi de prim – ministru, prin decizie, la propunerea Academiei Române;
l) câte un reprezentant al structurilor asociative ale consiliilor judeţene, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
m) preşedintele Institutului Naţional de Statistică;
n) preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză.

Ce atribuţii are Comisia?

Comisia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;
b) evaluarea periodică a stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă;
c) evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi proiecte legislative pentru introducerea monedei euro;
d) pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor de date;
e) monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru trecerea la moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăţi şi a contabilităţii naţionale;
f) identificarea acţiunilor necesare şi a entităţilor care să fie implicate în organizarea de campanii de informare a publicului larg privind adoptarea euro, dezvoltarea şi actualizarea unor site-uri dedicate şi înfiinţarea de puncte info help – desk pentru cetăţeni şi companii. Comisia Naţională se va asigura că publicul este informat clar, obiectiv, în timp util şi cu acurateţe ridicată despre adoptarea monedei euro;
g) stabilirea şi monitorizarea elementelor specifice, respectiv circulaţia paralelă a monedei naţionale şi a euro, precum şi a afişării preţurilor în moneda naţională şi în euro;
h) întocmirea rapoartelor de lucru periodice şi transmiterea acestora către instituţiile implicate.

Menţionăm că experţii îşi desfăşoară activitatea prin detaşare la Comisia Naţională de Prognoză.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.