carUnii români au mania mașinilor de lux. Ele pot fi și uzate… dacă altfel nu se poate! Contează mai puțin că „mașinuța” nou-achiziționată are deja peste 350.000 de kilometri parcurși (o nimica toată, ca de-aici la Lună) și că se află la al nouălea stăpân.

Important e că „limuzina” – musai de proveniență teutonă, a fost fabricată „relativ recent” și că, în pofida motorului ramolit, interiorul și caroseria arată suficient de bine pentru a-i conferi o aparență de succes masculului alfa ce nu poate dovedi lumii că-i „om de valoare” decât sprijinindu-se de un bolid SH. Ce dacă vechitura se defectează lunar și, în viteză, zdrăngăne din toate tablele?! Și ce dacă România a devenit un mega-depozit de cazane pe patru roți?!

Să nu conteze, oare, nici faptul că (potrivit unui studiu al Universității din Toronto) 25% dintre autovehicule – taman cele vechi și uzate, produc peste 90% din poluarea aerului imputabilă acestei categorii de vehicule? Ba da, contează!  Așadar, trebuie încurajată casarea puzderiei de rable.

În „Monitorul Oficial” 397/2016 a văzut lumina tiparului Ordinul 954/2016 (al ministrului mediului) pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național. Obiectul programului? Finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, ce se acordă sub forma primei de casare, în vederea achiziționării unor noi autovehicule, mai puțin poluante, în schimbul predării pentru casare a autovehiculelor vechi, uzate. Ghidul cuprinde, conform ultimelor știri juridice, prevederi legate de condițiile de acordare a primei de casare și criteriile de eligibilitate.

 

Prima de casare și ecobonusul

Programul va fi pus în practică la nivel național și are caracter anual, fiind finanțat din veniturile Fondului pentru mediu. Prima de casare va avea un cuantum de 6500 de lei. Acesteia i se va adăuga câte un ecobonus la cumpărarea unui nou autovehicul având anumite caracteristici, cu posibilitatea cumulării. Astfel, la cumpărarea unui autovehicul nou, al cărui motor produce o cantitate de dioxid de carbon de sub 100g/km, în regim de funcționare mixt, se adaugă un ecobonus de 750 de lei iar la achiziționarea unui nou autovehicul cu sistem de propulsie hibrid, se va adăuga un ecobonus de 1500 de lei.

Cu condiția respectării cerințelor pe care le prevede noul Ghid, proprietarul beneficiază de prima de casare la cumpărarea unui nou autovehicul în schimbul predării, în vederea casării, a unui autovehicul uzat. Proprietarul poate preda mai multe autovehicule uzate, pentru a putea achiziționa în condiții avantajoase același număr de mașini noi, beneficiind de mai multe prime de casare.

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoana fizică?

Pentru a beneficia de prima de casare proprietarul persoană fizică trebuie să nu aibă obligații de plată la bugetul local, să fie domiciliat sau să aibă reședința în România și să se înscrie la un producător validat în scopul achiziționării unui autovehicul nou, dobândind nota de înscriere.

Simultan, el trebuie să predea autovehiculul uzat unui colector autorizat, primind certificatul de distrugere. Autovehiculul uzat trebuie radiat din evidența circulației, proprietarul intrând în posesia certificatului de radiere.

Producătorului (validat) trebuie să i se pună la dispoziție dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a autovehiculului uzat. Autovehiculul nou trebuie achiziționat de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Poate beneficia de prima de casare și orice persoană fizică ce n-are obligații de plată la bugetul local, are domiciliul ori reședința pe teritoriul național, i s-a cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare de către un proprietar persoană fizică și a luat autovehiculul cel nou de la producătorul care a eliberat nota de înscriere.

Va putea beneficia de prima de casare și proprietarul persoană juridică de drept public sau de drept privat ori proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică. Totuși, acest tip de proprietar nu-și poate ceda dreptul de a dobândi prima de casare către un terț – persoană fizică/juridică.

Vor fi organizate sesiuni de înscriere, în scopul validării producătorilor și a acceptării proprietarilor persoane juridice, entități juridice lipsite de personalitate juridică sau organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea într-una dintre formele de exercitare a profesiilor liberale.

 

Eligibilitatea producătorului. Ce criterii trebuie îndeplinite?

Producătorul de autovehicule trebuie, spre a deveni eligibil și a participa în cadrul programului, să îndeplinească mai multe cerințe… Concomitent! În primul rând producătorul trebuie să fie un operator economic „cu personalitate juridică română”, să fie activ economic pe teritoriul național, să fie legal constituit.

Totodată, el trebuie să aibă, ca obiect de activitate, vânzarea autoturismelor și a autovehiculelor ușoare – de sub 3,5 tone. Conform recentelor știri din fiscalitate, producătorul trebuie să fie „la zi” cu plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor către bugetul de stat și bugetele locale, precum și a sumelor datorate Fondului pentru mediu.

La trezoreria statului, producătorul trebuie să aibă deschis contul 50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau co-finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului. Dacă producătorul n-a deschis acest cont, el își va asuma angajamentul de a-l deschide până la data încheierii contractului cu Administrația Fondului pentru Mediu, de va fi validat.

Spre a fi eligibil, producătorul trebuie să nu susțină financiar activitățile cu urmări nocive asupra mediului, nici să figureze ca autor al unor fapte pe care le sancționează legislația financiară, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare.

El nu trebuie să se afle în insolvență sau faliment, nici să facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, administrare specială, închidere operațională. Activitățile economice ale producătorului nu trebuie să fie suspendate sau restricționate; acesta nu trebuie să fie subiectul unei proceduri în justiție, din pricina unor situații de tipul celor enumerate ceva mai sus!

 

Ce fel de persoane și entități pot beneficia de program?

Poate participa în cadrul programului orice persoană fizică ce domiciliază sau e rezidentă pe teritoriul statului român, numai să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate.

Pot participa în cadrul programului persoanele juridice următoare (dacă îndeplinesc, cumulativ, condițiile de eligibilitate): instituțiile publice, unitățile de învățământ, unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile, unitățile ce fac parte din cultele religioase (cele legale), societățile profesionale cu răspundere limitată (înființate conform Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat), unitățile medico-sanitare înființate potrivit Legii societăților și operatorii economici (inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare ce  activează în regim economic).

 

Mai puține rable pe șosele și epave auto în parcări

Noul program vizează reducerea efectelor poluării aerului asupra mediului și a sănătății cetățenilor – pricinuite de către emisiile de gaze de eșapament provenite de la autovehiculele vechi, precum și reducerea efectelor poluării solului și a apelor.

Poate, cu vremea, tot mai mulți dintre noi vor pricepe că-i mai rațional să-ți cumperi o mașină medie, însă nou-nouță, decât să te pricopsești, la același preț, cu gogeamite vechitura „de lux”, împodobită cu o siglă care gâdilă orgoliul și estompează diversele complexe de inferioritate.

La o astfel de limuzină obosită caii putere de sub capotă s-au preschimbat demult într-o herghelie de gloabe îndărătnice. Deși sclipește de la vopseaua proaspăt aplicată, hârbul motorizat nu face decât să consume ca un feribot, să se defecteze lunar și să fumege ca un furnal.

Hârbul motorizat e numai bun… de casat!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.