Există un domeniu în care România a reușit să surclaseze – în repetate rânduri – marile puteri ale lumii. Sportul! Performanțele, uneori extraordinare, obținute de către sportivii noștri la marile competiții internaționale ne-au făcut să trecem mai lesne prin perioade dificile, sărace în momente de bucurie colectivă, ale istoriei noastre recente.

Deseori, reușitele din sport ne-au făcut să uităm, temporar, de neajunsurile economice, problemele sociale, neîmplinirile naționale. Ele ne-au oferit șansa de-a experimenta euforia învingătorului. Au atras, uneori, admirația și simpatia întregului mapamond.

Un loc pe podium nu poate fi dobândit fără eforturi inteligent direcționate și sacrificii personale, care să vină în completarea aptitudinilor native. Sportul, la fel ca și arta sau cultura, pot fi generatoare de profituri consistente, însă mai înainte de a deveni „rentabile” în plan financiar, sunt necesare investiții constante.

Ca sportiv, nu te poți prezenta la competiții și să concurezi alături de marii campioni ai lumii, în condițiile în care ai carențe nutriționale, te antrenezi la aparate vechi de 30 de ani și ești obligat să-ți plătești echipamentul, deplasările, cazarea doar din resursele proprii. Este nevoie de susținere din partea statului și autorităților locale, începând cu „sportul de masă” și ajungând la înalta performanță.

 

Știri juridice

În „Monitorul Oficial” 804/2018 a fost publicat Ordinul 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive. Potrivit recentelor știri juridice, se pot finanța proiecte din fonduri publice pentru cinci programe sportive de utilitate publică: „Promovarea sportului de performanță”, „Sportul pentru toți”, „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive”, „Redescoperă oina” și, în fine, programul „România în mișcare”.

În cazul în care proiectul sportiv e inițiat de către structuri sportive de drept privat și asociații pe ramură de sport județene, asigurarea fondurilor necesare se efectuează prin finanțare nerambursabilă. Programele sportive inițiate de către organizațiile sportive se pot finanța în temeiul unei hotărâri a autorităților deliberative (ale administrației publice locale).

 

Scopul general al programelor sportive de utilitate publică

Se urmărește, conform recentului act normativ, menținerea unei optime stări de sănătate, „consolidrea socializării cetățenilor”, precum și valorificarea aptitudinilor individuale într-un „sistem organizat de selecție” orientat către autodepășirea continuă. Se mai urmărește dezvoltarea infrastructurii sportive și recompensarea unor rezultate sportive deosebite.

 

Condiții de îndeplinit de către solicitanții de finanțare

Spre a avea acces la fondurile publice, structurile sportive, unitățile și instituțiile de învățământ – pentru asociațiile sportive școlare și universitare, precum și alte organizații – pentru proiecte și programe sportive, trebuie să îndeplinească o serie de criterii și condiții.

Astfel, structura sportivă trebuie să fie recunoscută (potrivit rigorilor legii) sau să fie o instituție sau organizație îndreptățită să ceară finanțare. De asemenea, structura sportivă trebuie să dovedească, la nevoie, că e afiliată la federația națională de specialitate ori la asociația pe ramură sportivă de nivel județean.

Totodată, entitatea trebuie să poată dovedi că a depus situația financiară, la organul fiscal competent, la data de 31 decembrie a anului anterior, precum și să nu aibă îndatoriri de plată exigibile din anul anterior față de instituția publică de la care a solicitat finanțarea. Organizația solicitantă nu trebuie să aibă obligații exigibile de plată față de stat, în ceea ce privește taxele, impozitele, contribuțiile sociale.

Entitățile la care facem referire nu trebuie să aibă litigii cu instituția publică de la care urmăresc să obțină finanțare. Ele trebuie să furnizeze informații conforme realității, prin documentele ce acompaniază cererea de finanțare. De asemenea, ele nu trebuie să nesocotească actele constitutive, dispozițiile statutare, legile, regulamentele proprii. Vor trebui să participe cu o contribuție de cel puțin 10 procente din valoarea totală a finanțării.

Structurile sportive la care facem referire nu trebuie să se afle în cursul vreunei proceduri de lichidare sau dizolvare. Cererea de finanțare completă trebuie să fie depusă în cadrul termenului pe care l-a fixat autoritatea ce furnizează finanțarea.

 

Despre atribuirea contractelor de finanțare

Anual, autoritățile finanțatoare pot să organizeze una sau mai multe sesiuni de selecție a programelor sau a proiectelor sportive, după bugetul pe care-l au la dispoziție. Autoritățile finanțatoare sunt cele care vor stabili procedurile de evaluare și selecție a programelor/proiectelor.

Atribuirea contractelor de finanțare se va efectua în baza principiilor transparenței, liberei concurențe, eficacității întrebuințării fondurilor publice, excluderii cumulului, tratamentului egal, neretroactivității, anualității, sezonalității, cofinanțării. Conform principiului excluderii cumulului, aceeași activitate nu poate beneficia, de la aceeași autoritate finanțatoare, pe durata unui an fiscal, de atribuirea mai multor contracte de finanțare.

 

Care sunt cheltuielile eligibile?

Din categoria cheltuielilor eligibile fac parte: cele ocazionate de către asigurarea echipamentului sportiv și a materialelor; cheltuielile de transport; cheltuielile de cazare; cheltuielile cu masa; cheltuielile legate de alimentația de efort; cheltuielile legate de premii și indemnizații; cheltuielile medicale și cheltuielile ocazionate de către achiziționarea echipamentelor sportive.

În vederea desfășurării activităților sportive, beneficiarii pot efectua, cu condiția să se încadreze în prevederile bugetare aprobate prin contractul de finanțare, și cheltuieli determinate de către închirierea de locuințe pentru sportivi, cheltuieli cu închirierea bazelor sportive, cu achiziția de materiale publicitare, cu activitățile culturale, cheltuieli ocazionate de către plata traducătorilor.

 

De la aspirație la performanță

Mulți dintre noi ajung să practice un sport din dorința de-a ajunge la performanță. Dar performanța nu înseamnă numai să te situezi undeva, cât mai sus, în raport cu media. Ci înseamnă, în primul rând și întotdeauna, autodepășire. Autodepășirea e o condiție constantă, atât în sportul amator, cât și-n cel profesionist.

Performanța nu se poate naște din neant; sportul are nevoie de susținere, inclusiv financiară. Și este firesc ca susținerea de acest tip să vină din partea sectorului public. Dacă așteptările sunt mari iar scopurile ambițioase, susținerea trebuie să fie pe măsură.

După cum bine spunea cineva, în viață e bine să nu ne diminuăm așteptările, doar pentru a fi potrivite cu actualul nivel de performanță. Ci, de dorit este să ne sporim nivelul de performanță, spre a fi conform cu așteptările. În ceea ce privește susținerea pe care sectorul public, autoritățile, trebuie s-o acorde sportului, așteptările cetățenilor sunt mari. Și e firesc să fie astfel!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.