dietetician
Înainte de 1990, românii mâncau sănătos, fără E-uri, aditivi sau alte substanțe nocive sau cancerigene. Habar n-aveam în acele timpuri că mâncarea poate arăta și poate avea alt gust decât cel natural cu care eram obișnuiți. O dată cu deschiderea românilor către Occident, au pătruns pe piața noastră o serie de produse cu aspect plăcut, dar conținut extrem de nociv. În plus, toate lanțurile de fast-food au găsit în România e excelentă piață de desfacere a produselor lor nesănătoase pentru corpul uman.

Avizi de nou și dornici să fie în pas cu Occidentul, românii au ingerat pe negândite produsele fast-food, la început cu curiozitate și mai apoi au devenit, o parte dintre ei, dependenți de gustul acestora. Ce este mai trist, este că mulți părinți promovează acest mod de alimentație propiilor copii. Și uite așa, în 25  de ani, am devenit o nație de supraponderali și de consumatori înrăiți de mâncare tip fast-food.

Este alarmant că aproape o treime din populație este catalogată ca fiind supraponderală, iar 20% au trecut deja la nivelul următor fiind obezi. Nu ne-a trebuit decât un sfert de secol ca jumătate dintre români să ajungă oameni cu greutate, la propriu.

Neștiința, ignoranța și lipsa specialiștilor i-au adus pe români în acest stadiu, în care sănătatea lor este în pericol. Se impunea crearea de specialiști care să îi învețe pe români care sunt alimentele sănătoase și să îi ajute pe cei care au probleme cu greutatea să revină la dimensiunile la care sănătatea lor nu mai este în pericol.

Astfel, și-a făcut apariția o nouă profesie în România: cea de dietetician. Legea 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România (CDR) a fost publicată în Monitorul Oficial 825 din 5 noiembrie 2015. Prevederile sale vor intra în vigoare începând cu 8 noiembrie 2015 urmând ca în 60 de zile de la această dată să fie emise normele de aplicare și profesia de dietetician să fie introdusă în Clasificarea ocupațiilor din România.

Cine va putea exercita profesia de dietetician?

Profesia de dietetician este o profesie liberală care are ca scop asigurarea unei nutriții echilibrate a pacienților. Știrile juridice arată că profesia poate fi exercitată de cetățeni ai statului român sau ai unui stat membru UE, de soțul unui cetățean român, descendenții acestuia și ascendenți în linie directă, indiferent de cetățenia acestora cu condiția să fie în întreținerea unui cetățean român. Au acest drept și cetățenii statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România.

Pentru a exercita această profesie se impune obținerea unei autorizații de liberă practică. În acest sens, persoanele respective trebuie să aibă capacitate juridică civilă deplină de exercițiu, să posede un titlu oficial de calificare în nutriție și dietetică, să fie apte medical, să nu fie nedemni, să fie membrii ai Colegiului Dieteticienilor din România.

Își vor putea dovedi cunoștințele profesionale cu diploma de licență în specializarea nutriție și dietetică eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată în România pe domeniul sănătate care are o durată de minimum 3 ani. Titlul oficial de calificare se poate dovedi și cu adeverința de absolvire a studiilor eliberată la cererea absolventului care a promovat examenul de licență, adeverință care este valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii. Se vor recunoaște și diplomele/adeverințele obținute în străinătate pentru domeniul respectiv.

În ce condiții se eliberează autorizația de liberă practică?

Li se va elibera autorizația dacă dețin un titlu oficial în nutriție și dietetică, fac dovada efectuării unui an de practică în domeniul nutriției și dieteticii sau dețin o diplomă de masterat în acest domeniu. În plus, trebuie să promoveze examenul național de dietetician autorizat organizat de către instituțiile de învățământ superior care au un program de licență acreditat în specializarea nutriție și dietetică, elaborat în colaborare cu CDR. Acest examen se va organiza în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Știrile juridice precizează că autorizația de liberă practică se eliberează și se reînnoiește obligatoriu de CDR la un interval de 5 ani.

Cum își vor exercita profesia?

Noutățile legislative arată că profesia se poate exercita în instituțiile publice, private sau în forme autonome de exercitare a profesiei: cabinete individuale sau societățile civile profesionale de dietetică. Formele autonome de exercitare a profesiei pot angaja personal salariat, pot încheia contracte de colaborare cu alți dieteticieni.

Cine este nedemn să exercite profesia?

Noutățile legislative precizează că nu poate exercita profesia de dietetician persoana condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere profesiei de dietetician sau cea care, în exercitarea profesiei de dietetician, a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească.

  În ce condiții asistenții medicali dieteticieni pot exercita această profesie?

Știrile juridice precizează că toți asistenții medicali dieteticieni care decid să exercite profesia de dietetician au obligația ca, în termen de 5 ani  de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să urmeze un stagiu de pregătire specific, pe o durată nedeterminată, în scopul acumulării de cunoștințe la nivelul minim de licență în dietetică. Cursurile vor fi recunoscute de MECS și Ministerul Sănătății.

Prin excepție de la regulă, atribuțiile dieteticianului pot fi exercitate de către asistentul medical cu competență  în dietetică pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a acestei legi. La expirarea celor 5 ani, asistenții medicali respectivi care nu au obținut o diplomă de licență în specializarea nutriție și dietetică nu vor mai putea profesa în acest domeniu, ci vor reveni la profesia lor de bază, cea de asistenți medicali.

Să reînvățăm să mâncăm corect!

Dacă acum 25 de ani nici nu ne gândeam că va trebui să vină o persoană autorizată care să ne învețe ce și cum să mâncăm ca să ne menținem sănătatea, iată că actuala evoluție a societății, ne face să ajungem să apelăm la dietetician pentru a reînvăța obiceiurile alimentare sănătoase de odinioară.

 Iată că nu întotdeauna interacțiunea și preluarea obiceiurilor alimentare din alte țări, este de bun augur.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.