elecarMai e apă multă de curs pe Dunăre, până când pe șoselele României vor predomina automobilele ecologice. Oferta de autovehicule electrice sau hibride nu surprinde prin diversitate; electricele au o autonomie redusă și deseori, un preț cam piperat. Ca s-o spunem pe cea dreaptă, românul de rând nu se prea dă în vânt nici după protecția mediului. Șoferul autohton nu pare dispus să renunțe la viteză și la puterea mașinii, doar pentru un nivel mic de emisii de CO2. Nici nu-i prea surâde ideea unei mașini care stă priponită la priză mai mult și mai des decât un smartphone a cărui baterie a început să dea semne de bătrânețe.

Nu-i un secret de stat că o mare parte din poluarea aerului e provocată de către motoarele cu ardere internă. Există, negreșit, și alte alternative de propulsie pentru un vehicul terestru, dar până-n ziua în care se va decreta că rezervele mondiale de petrol s-au împuținat drastic, autovehiculele echipate cu motoare clasice vor domina șoselele.

Totuși, statul român îi privește cu ochi buni pe șoferii care cumpără mașini „eco friendly”. E tot mai generos cu ei! Dovada? Ordinul 955/2016 al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic, publicat în „Monitorul Oficial” 397/2016!

Programul are ca obiect finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, oferită sub forma ecotichetului, în vederea achiziționării unor noi autovehicule, pur electrice ori hibride cu sursă de alimentare externă – care produc mai puțin de 50 de grame de dioxid de carbon pe kilometru. Programul se va aplica la nivelul întregii țări. Indicatorul său de performanță e reprezentat de numărul de noi autovehicule electrice/hibride cumpărate.

Potrivit celor mai noi știri juridice, valoarea ecotichetului va fi de 20000 de lei la cumpărarea unui autovehicul pur electric iar la achiziționarea unui autovehicul electric hibrid cu sursa de alimentare exterioară, care va produce o cantitate de dioxid de carbon situată sub 50 grame/kilometru, valoarea ecotichetului are să fie de 5000 de lei. Cumpărătorul mai multor autovehicule noi pur electrice sau electrice hibride va beneficia de un număr corespunzător de ecotichete.

Cu titlu de noutăți legislative, trebuie precizat că ecotichetul va fi scăzut din prețul de vânzare, cu TVA, al autovehiculului electric sau a celui de tip electric hibrid, în vreme ce diferența va fi acoperită de către solicitant din propriul buzunar ori alte surse (împrumuturi, contract de leasing).

 

Care-s categoriile de solicitanți admise?

În afara persoanelor fizice care au domiciliul sau sunt rezidente în țara noastră, pot beneficia de pe urma Programului și, în consecință, pot achiziționa autovehicule electrice pure sau electrice hibride și organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile subordonate cultelor religioase (recunoscute prin lege), operatorii economici, unitățile medico-sanitare (cele înființate în acord cu Legea societăților) și societățile profesionale cu răspundere limitată (cele înființate potrivit Legii pentru organizarea profesiei de avocat).

Desigur, acestea trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile de eligibilitate! De altfel, dacă îndeplinesc în mod cumulativ cerințele de eligibilitate, pot beneficia de programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și PFA-urile, întreprinderile familiale și cele individuale.

 

În ce condiții poate fi acordat ecotichetul?

Spre a deveni beneficiar al unui ecotichet în condițiile noii reglementări, persoana fizică va trebui să-și aibă reședința ori domiciliul pe teritoriul național. Reiese, din recentele știri din fiscalitate, că nu trebuie să aibă datorii la bugetul local și că este necesar să se înscrie la un producător validat în scopul achiziționării unui autovehicul electric/electric hibrid – intrând în posesia notei de înscriere. Tototdată, autovehiculul cu pricina trebuie cumpărat de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Vom vedea, de îndată, ce exigențe trebuie să satisfacă solicitantul persoană juridică (de drept public sau privat), dar și solicitantul entitate juridică lipsită de personalitate juridică ori acela ce are calitatea de organizație profesională ce activează în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, având sediul profesional pe teritoriul țării.

Toate aceste entități vor trebui să obțină aprobarea dosarului de acceptare de la Autoritatea Fondului pentru Mediu, să se înscrie la un producător (validat) în scopul cumpărării unui autovehicul de tipul celor menționate, primind nota de înscriere. Și aici, autovehiculul electric/hibrid trebuie achiziționat de la producătorul emitent al notei de înscriere.

 

Una sau mai multe sesiuni de înscriere…

La consultarea ultimelor noutăți legislative vom afla că, anual, Administrația Fondului pentru Mediu poate organiza o sesiune sau mai multe de înscriere pentru validarea producătorilor și acceptarea solicitanților persoane juridice, entități lipsite de personalitate juridică și organizații profesionale. Dispoziția în care sunt prevăzute perioada de organizare a sesiunii de înscriere și sumele hărăzite finanțării (pe categorii de solicitanți) va fi dată publicității pe pagina web a Administrației Fondului pentru Mediu cu maximum cinci zile mai înaintea datei la care se va deschide sesiunea de înscriere.

Ecotichetele vor fi decontate prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în temeiul solicitării de decontare. Decontarea va fi realizată în ordinea în care-au fost depuse cererile de către producătorii validați. Pentru a fi luate în seamă, cererile de decontare trebuie să fie complete.

 

Mașina viitorului, un automobil ecologic

Faptul că mașinile puse în mișcare prin arderea motorinei ori a benzinei sunt cele preferate de către majoritatea producătorilor și conducătorilor auto nu trebuie interpretat în sensul că trebuie să rămânem blocați la nivelul începutului de secol XX în materie de motorizare, deoarece efectele poluării asupra mediului și a sănătății umane devin tot mai îngrijorătoare.

Până ce vor ajunge pe piață acele mașini de vis, care vor consuma doar apă distilată sau a unora încă și mai avansate, care vor funcționa pe bază de „energie liberă”, trebuie să avem în vedere, deocamdată, autovehiculele electrice sau hibride, ca mijloace de transport mai puțin poluante și acceptabile ca performanțe. Că doar nu degeaba e stimulată achiziționarea lor!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.