Legea drepturilor de autor va cunoaște mai multe modificări potrivit unui proiect de lege.

Potrivit noutăţilor legislative noi reguli sunt cuprinse într-un Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, document aprobat recent de Parlament și care așteaptă semnătura Președintelui pentru a intra în vigoare. 

Care sunt noutăţile?

-Vor fi aduse completări calității de subiect al dreptului de autor, acolo unde, la acest moment, este stabilit că autor este persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera, iar în anumite situații pot beneficia de protecția acordată autorului firmele și persoanele fizice, altele decât autorul.

-Vor fi recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor și persoanele fizice sau juridice care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii, precum şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale şi care au dreptul cel puţin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

-În ceea ce privește calitatea de utilizator, aceasta va fi atribuită oricărei persoane fizice sau companii care întreprinde acţiuni condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia şi care nu acţionează în calitate de consumator.

-În ceea ce privește obiectul drepturilor de autor, acesta este dat de operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

  • scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
  • operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;
  • compozițiile muzicale cu sau fără text;
  • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;
  • operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;
  • operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
  • operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
  • operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
  • lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Reamintim că aceste noutăţi legislative nu sunt aplicabile, vor intra în vigoare după ce documentul va fi promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.