A fost promulgată legea internshipului, care le permite firmelor şi instituţiilor publice să încheie contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, activitatea unui intern fiind de cel mult 30 de ore pe săptămâni, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

În Monitorul Oficial nr. 626/2018 a fost publicată Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Ce aduce nou Legea intershipului?
Legea prevede că tinerii în vârstă de cel puţin 16 ani vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituţii publice, pe perioade de cel mult şase luni. Persoanele juridice pot cere statului la finalizarea programului de internship o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat.
Pe parcursul unui an calendaristic, în funcţie de numărul de salariaţi angajaţi cu contracte de muncă, organizaţia gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajaţi.
Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizaţie lunară netă de internship, din partea organizaţiei gazdă. Indemnizaţia de internship va fi cel puţin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată. Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.
Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizaţia gazdă are obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat şi a plăţii contribuţiei aferente.
Persoanele juridice care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat per angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

Legea prevede că nu pot încheia contract de internship organizaţiile – gazdă:
a) care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;
b) la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat faţă de alţi angajatori/organizaţii – gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;
c) care au încheiat contractul de internship cu scopul prevăzut la alin. (5), pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.
Contractul de internship se îîncheie pe o perioadă de 6 luni de zile fără posibilitate de prelungire.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.