cercetareNoile tehnologii pot fascina pe oricine! Cei mai mulți dintre noi aspiră să aibă acces la produsele care încorporează tehnologii inovative. Românii, mai ales cei tineri, sunt mari amatori de produse ultimul răcnet.

Se poate observa, însă, că multă vreme s-a cam bătut pasul pe loc în România, în materie de cercetare. Ani la rând, cercetarea a fost tratată ca un soi de Cenușăreasă, subestimată și neluată în seamă. Suntem importatori de tehnologie. Creatori, mai puțin. Totuși, inventivitatea românească nu și-a valorificat întregul potențial.

În spatele oricărui salt tehnologic sunt nenumărate ore de trudă intelectuală, alocate cercetării. E cazul să fie acordate mai multe înlesniri acestui domeniu. Inclusiv fiscale!

Noul Cod fiscal prevede că, pentru activitățile de cercetare-dezvoltare se acordă, ca stimulente fiscale, deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor eligibile și aplicarea metodei de amortizare accelerată și-n cazul echipamentelor destinate activităților de cercetare-dezvoltare.

Tot Codul fiscal spune că, în aplicarea acestor prevederi vor fi elaborate norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului educației.

 

Noutăți legislative

În „Monitorul Oficial” 526/2016 a fost dat publicității Ordinul 1056/4435/2016 pentru aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Din ultimele noutăți legislative rezultă că stimulentele cu caracter fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare vor constitui o diminuare a rezultatului fiscal, de care se pot bucura contribuabilii printr-o deducere suplimentară în cuantum de 50 de procente, a cheltuielilor pe care le fac ei în respectivul an fiscal pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, dar și prin punerea în practică a metodei de amortizare accelerată în privința dispozitivelor menite să fie utilizate în scopuri de cercetare-dezvoltare.

Vor fi acordate stimulente fiscale atât pentru activitățile de cercetare-dezvoltare ce vor avea loc în România, cât și pentru cele care se vor derula în UE ori SEE. Pe de altă parte, valorificarea poate fi înfăptuită atât în propriul folos – roadele cercetării fiind preluate în activitatea proprie, cât și prin tratarea rezultatelor cercetării ca pe o marfă – acestea fiind comercializate, ori prin întrebuințarea lor în sensul executării unor lucrări și prestării anumitor servicii. Valorificarea poate fi realizată și prin exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Vor exista, fără-ndoială, situații în care activitățile de cercetare-dezvoltare vor fi efectuate de mai mulți contribuabili, în diferite forme – acord, colaborare, asociere. Într-un asemenea context, stimulentele fiscale vor fi acordate fiecăruia dintre contribuabili, pornindu-se de la cheltuielile cu caracter eligibil ce-au fost realizate.

 

Care sunt cheltuielile eligibile?

Printre cheltuielile eligibile de care se ține seama la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal se numără, potrivit ultimelor știri din contabilitate, cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale și necorporale ori numai o parte dintre aceste cheltuieli, corespunzătoare intervalului temporal de întrebuințare a imobilizărilor corporale și necorporale la activitățile de cercetare-dezvoltare.

Acestora li se adaugă cheltuielile efectuate cu personalul participant la activitățile de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activități menite să le sprijine pe acestea, cum ar fi efectuarea de experimente sau studii, precum și cheltuielile de exploatare și cheltuielile de regie – ce pot fi alocate în mod nemijlocit rezultatelor cercetării ori proporțional, prin folosirea unei „chei de repartizare”.

Pot fi incluse în categoria cheltuielilor de regie alocate direct costurile efectuate pentru asigurarea utilităților, chiria spațiului de cercetare-dezvoltare, cheltuielile pentru birotică, pentru asigurarea serviciilor de internet etc. Costurile ocazionate de serviciile administrative, contabilitate, serviciile de întreținere a echipamentelor IT, asigurarea utilităților, chiria, pot fi incluse în categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare.

Deducerea fiscală poate fi aplicată în perioada fiscală în care cheltuielile de dezvoltare sunt înregistrate ori în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit și pierdere, în contextul în care ele se capitalizează conform reglementărilor contabile.

Trebuie să fie îndeplinite, simultan, mai multe condiții, de către activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal. Astfel, acestea trebuie să aparțină categoriilor de activități de cercetare aplicativă sau de cercetare tehnologică și, totodată, să fie cuprinse într-un proiect care să conțină, cel puțin, obiectivul statornicit, perioada de desfășurare, domeniul de cercetare, sursele de finanțare, categoria rezultatului și caracterul inovativ.

Cercetarea în domeniul științelor sociale, artelor și relațiilor umane, programele curente de testare și analiză în scopul controlului calității, cercetarea operațională, activitățile juridice legate de aplicarea, brevetarea, soluționarea în justiție a litigiilor privind invențiile, activitățile comerciale și financiare necesare cercetării pieței nu sunt considerate activități de cercetare-dezvoltare.

Atenție! Nu vor fi recalculate deducerile, dacă obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare n-au fost înfăptuite. Cercetarea fără rezultate e precum pomul fructifer care nu rodește.

Fără cercetare, nu poate exista dezvoltare. Și nu poți ajunge la dezvoltare fără inovare. Nu există interes pentru cercetare? Nici pentru inovare și dezvoltare? Singurul rod care va fi cules se va numi… stagnare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.