Salariaţii aflaţi în concediu medical au constatat că odată cu noutăţile legislative din domeniu fiscal li s-au redus substanţial veniturile. Pentru a înlătura această nedreptate, Guvernul a decis, ca variantă temporă trebuie să menţionăm, plafonarea temporară a contribuției de pensii (CAS) datorată din indemnizația de concediu medical.

Astfel, în Monitorul Oficial nr. 190/2018 a fost publicată OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Ce aduce nou ordonanţa?

Potrivit prevederilor art. IV din OUG nr.8/2018, prin derogare de la prevederile art. 7 din OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în primul semestru al anului 2018 se va menţine reglementarea care s-a aplicat până la sfârşitul anului trecut şi anume ca stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de o luna realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

De la 1 iulie 2018 se va reveni la prevederile art.7 din OUG nr.158/2005 care stabileşte că stagiul minim de asigurare este 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

O altă noutate legislativă adusă de OUG nr.8/2018 priveşte modul de calcul a contribuţiei de asigurări sociale (CAS) în cazul concediilor medicale. Având în vedere trecerea contribuţiilor de la angajator la salariat dar şi modificarea modului de calcul a CAS în cazul concediilor medicale, pentru a menţine indemnizaţiile la nivelul aflat în platî înainte de 1 ianuarie 2018 se revine, pentru o durată determinată de timp, la modul de calcul a CAS folosit înainte de 1 ianuarie 2018.

Astfel că, potrivit prevederilor art.V din OUG nr.8/2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal rezultă un cuantum al CAS calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii; concediu medical pentru prevenirea îmbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, cuantumul CAS datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe intreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe intreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018.

În cazul persoanelor care se află sau intră în concediu medical pentru maternitate, concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav şi concediu medical de risc maternal, derogarea se aplică până la 1 octombrie 2018, precum şi pe intreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018.

Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul CAS aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut mai sus, angajatorul va efectua regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi va plăti diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.